Kultúrne organizácie PSK pripravili program pri príležitosti konania Národného týždňa manželstva 2022

Pre aktuálne informácie sledujte webové stránky  jednotlivých organizácii PSK.

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. 

NTM je zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska, aj v Prešovskom kraji.

NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. 

NTM sa v roku 2022 koná v týždni od 14. do 20. februára s témou „Manželský trojuholník?“ zakladajúcou sa na myšlienke, že existujú trojuholníky, ktoré môžu byť pre manželstvo prospešné. Jedným z užitočných manželských trojuholníkov je podľa psychológa Roberta Sternberga tzv. triangulárny model lásky, ktorý zahŕňa tri aspekty vzťahu: oddanosť, blízkosť a vášeň. Nie vždy sa v manželstve darí, manželia nedokážu vyriešiť opakujúci sa problém, prekonať sklamanie alebo zranenie a vtedy môže pomôcť iný druh manželského trojuholníka – keď požiadajú o pomoc niekoho tretieho, kto príde zvonku, s inou perspektívou a nadhľadom.

Predseda PSK Milan Majerský preberá aj v roku 2022 záštitu nad konaním NTM v Prešovskom kraji a kultúrne organizácie PSK sa zapájajú do iniciatívy NTM organizáciou rôznych aktivít pre verejnosť v jednotlivých okresoch Prešovského kraja:

Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

„Sviatok sv. Valentína“ (online) príspevok o histórii sviatku sv. Valentína dňa 14. februára 2022.

„Manželský trojuholník“ prednáška s pozvanými hosťami: špeciálnou pedagogičkou Bernadetou Cifrovou a kaplánom rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove Petrom Janom, dňa 15. februára 2022 o 17:00 hod. v čitárni knižnice. 

„NTM 2022“ (online) prezentácia o aspektoch lásky v manželstve dňa 16. februára 2022.

„Ľúbostná korešpondencia“ príspevok o ľúbostnej korešpondencii ako príťažlivej forme dialógu (online) dňa 20. februára 2022.


Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove

„Valentínska pošta“ (online) – vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže poézie.

„Valentínske tvorivé dielne pre dospelých“ spojené s výrobou mydiel dňa 14. februára 2022 o 16:00 hod. v Dielni ľudových remesiel pri HOS

„Filmový večer“ počas ktorého bude premietaný film s rodinnou tematikou „Rodinné šťastie“ dňa 15. februára 2022 o 19:00 hod. v Štúdiu pri HOS.

„Hodnoty manželstva v súčasnej spoločnosti“ (online) – beseda s riaditeľom Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach Dp. Martinom Rečlom dňa 16. februára 2022 o 18:00 hod.

Koncert rómskej hudby Giľav, účinkujú manželia Dreveňákovci a Jozefa Miko „Kopýtko“ dňa 17. februára 2022 o 18:00 hod. v Štúdiu pri HOS.

Vihorlatská knižnica v Humennom 

„Verše v hudbe“ – hudobno-poetické pásmo s manželskou a vzťahovou tematikou, v ktorom bude účinkovať pesničkár Michal Kurty, majúci na starosti hudobnú zložku programu a členky Humenského ochotníckeho divadla, ktoré sa predstavia vybranými básňami na príslušnú tému. Podujatie sa uskutoční dňa 16. februára 2022 o 17:00 hod. 


Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

„Pod hviezdnou oblohou“ – program v planetáriu a pozorovanie objektov nočnej oblohy na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle dňa 19. februára 2022 o 17:00 hod.

Múzeum v Kežmarku

„Manželská hodinka“ – súťaž pre akýkoľvek pár, ktorý navštívi hrad od 14. do 20. februára 2022, vo vybraných hodinách (o 10:00 hod. a o 14:00 hod.), zaplatí len sumu jednej vstupenky a druhá bude zadarmo. Navyše, všetky páry, ktoré budú mať záujem sa môžu po vyplnení formulára zapojiť do súťaže o obnovu manželského sľubu alebo priamo svadby v kaplnke Kežmarského hradu pre tých, ktorí svadbu ešte len pripravujú. Pre druhú víťaznú dvojicu bude taktiež pripravená vecná cena, ktorú venuje Múzeum v Kežmarku.

„Piliere lásky“ (online) – video-prezentácia zachytáva príbeh manželstva významného lekára, univerzitného profesora a docenta rőntgenológie v niekdajšom Uhorsku, zakladateľa odboru rádiológia, rodeného Kežmarčana – MUDr. Vojtecha Alexandra a jeho manželky Alžbety Schwarzovej. Našla mladá nevesta vo svojom manželovi skutočnú oporu a blízkosť? Ako sa tento mladý pár vysporiadal s postihnutím najmladšieho syna? Čo bolo ich spoločnou vášňou? Video bude publikované 14. februára 2022 o 17:00 hod.

Komentovaná prehliadka v priestoroch Kežmarského hradu „Osudy manželstva Imricha a Ilony Thököly“, ktorá priblíži osudy členov najznámejšieho magnátskeho rodu, ktorý sa v meste Kežmarok postaral o najkrajšiu prestavbu hradu. S čím sa potýkali manželstvá tejto významnej rodiny? A čo všetko ich poznačilo? Prehliadka sa uskutoční 15. a 16. februára 2022 o 11:00 a 15:00 hod.

Komentovaná prehliadka „Cesty manželstva“ zaujímavo priblíži osudy manželstiev časov minulých. Za akých okolností mohol nastať rozvod? Ako si muž vyberal nevestu? Aké bolo postavenie žien vo zväzku manželskom? A u koho sa akceptovala nevera? Konať sa bude dňa 17. a 18. februára 2022 v Múzeu meštianskej bytovej kultúry na Spiši, Hlavné námestie č. 55, Kežmarok o 11:00 a 15:00 hod.

Knižnica Jána Henkela 

„Rande naslepo s knihou“ je valentínska zoznamka pre všetkých ľudí zaľúbených do čítania. V knižnici budú na návštevníkov počas týždňa od 14. do 18. februára 2022 čakať zabalené, vyfintené knihy, na ktorých nájdu len zopár indícií. Rozbaliť a bližšie spoznať ich budú môcť až doma. 

Diskusné stretnutie „O manželstve“ s psychologičkou so skúsenosťami z manželskej poradne Jankou Dudinskou sa uskutoční dňa 15. februára 2022 o 18:00 hod.

Podtatranské múzeum v Poprade

Prezentácia publikácie „Pramene večnej blaženosti“ autorov Michal Lipták – Ján Matej. Publikácia predstavuje krstiteľnice nachádzajúce sa v katolíckych kostoloch Spišskej diecézy. Obsahuje 160 miest, obcí a ich častí. Krstiteľnice sú zoradené abecedne v štyroch kapitolách: kamenné, bronzové, drevené a novodobé krstiteľnice. Pri každej krstiteľnici nachádzajúcej sa v konkrétnej obci autori vybrali známu či menej známu osobnosť obce, ktorá je spätá so životom obce alebo farnosti a čitateľ tak nájde okrem faktografického a fotografického materiálu krstiteľnice i curriculum vitae osobnosti obce. Podujatie sa uskutoční dňa 15. februára 2022 o 16:30 hod. vo výstavnej miestnosti múzea.


Podtatranská knižnica v Poprade

Výstava kníh o manželstve v priestoroch centrálnej časti knižnice.

„Láska ukrytá v knihe“ výstava kníh, ktoré v sebe nesú posolstvo lásky v priestoroch Pobočky Juh 1.

„Tri piliere manželstva“ čitateľská anketa o vlastnostiach, ktoré si na partnerovi/manželovi vážime sa uskutoční v Pobočke Juh 1, dňa 14. februára 2022 o 15:30 hod.

Párová arteterapia pre manželov, ale aj kamarátov, páry o odhaľovaní podstaty vzťahov pri maľovaní v oddelení umenia Spišská Sobota dňa 14. februára 2022 o 15:30 hod.

„Slávne inšpiratívne manželstvo“ podujatie určené pre 6. ročník ZŠ o slávnych ľuďoch a slávnych manželstvách v priestoroch knižnice Centrum, sídlisko Západ dňa 15. februára 2022 o 10:00 hod.

Párový kvíz „Ako dobre sa poznáte?“ Tento kvíz to odhalí dňa 17. februára 2022 v priestoroch knižnice Centrum, sídlisko Západ.

„Kino v knižnici – príbeh manželstva“ premietanie spojené s čítaním príbehu sa uskutoční dňa 18. februára 2022 o 15:00 hod. v oddelení umenia Spišská Sobota.


Podtatranské osvetové stredisko v Poprade

Divadelné predstavenie divadelného súboru Theatrobalans Spišská Belá „Nebola to piata, bola do deviata“ (online) – satirická čierna komédia o dokonale nedokonalom manželstve s nečakaným koncom.

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Videorecenzie kníh o manželstve a vzťahoch (online), ktoré budú vysielané aj na bodka.tv.

„Manželské rozprávanie o knihách a čítaní“ dňa 14. februára 2022 o 15:00 hod. Hlavnej 16,  v knižnici – Slniečko s manželmi Petrou a Petrom Jakubovými (kňaz Peter Jakub ako riaditeľ Centra pre rodinu na Sigorde). 

Výnimočné rodinné ročné zápisné za 0,10 €


Divadlo Alexandra Duchnoviča 

Predstavenie „Ťapákovci“ dňa 16. februára 2022 o 19:00 hod. so zľavou 50% zo vstupného pre manželov.


Hvezdáreň a planetárium v Prešove 

„Hudba pod hviezdnou oblohou“ – Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia dňa 13. februára 2022 o 17:00 hod.

„Hudba pod hviezdnou oblohou“ – Vangelis dňa 14. februára 2022 o 18:30 hod. 

„Hudba pod hviezdnou oblohou“ – Piotr Iljič Čajkovskij dňa 17. februára 2022 o 18:00 hod.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

„Hrad za lásku“ (online) – príbeh manželstva Andreja a Karolíny Zamoyských prezentovaný prostredníctvom listov od Karolíny, doplnený historickými fotografiami. Aby si Andrej mohol vziať Karolínu za manželku, kúpil v roku 1882 hrad v Ľubovni – rok 2022 je 140. výročím tejto kúpy.


Ľubovnianska knižnica

Výstava kníh o manželstve a vzťahoch (prezenčne aj on-line).

Kniha ako dar – pri registrácii a preregistrácii manželského páru (aj rodinné členské) v termíne od 14. do 20. februára 2022 dostane manželský pár knihu ako darček

„Za každou úspešnou ženou stojí silný muž“ – stretnutie so Zitou a Eduardom Pleštinskými  dňa 24. februára 2022 o 17:00 hod. v knižnici.


Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni

Nové vydanie ONLINE časopisu pripravené konkrétne ku Národnému týždňu manželstva 2022.

Podduklianska knižnica vo Svidníku 

Knižná výstava „Navždy spolu“. 

Tvorivá dielňa „Valentínske srdiečko pre Teba“ pre žiakov školského klubu detí a

„Knižné rande naslepo“ ako vyjadrenie lásky darovanou knihou v súvislosti s Medzinárodným dňom darovania kníh, ktorý je práve 14. februára, obdaruje knižnica manželské páry, ktoré prídu do knižnice spolu, knihou.

Mimoriadny členský poplatok 0,14 € pre všetkých, ktorí prídu do knižnice s človekom, ktorého majú radi.


Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 

Putovná výstava fotografií „Polstoročie v dobrom aj zlom“ svadobných a súčasných fotografií manželských párov, ktoré v tomto roku oslavujú 50, 60 a možno aj 70 rokov spoločného života. Výstava bude prezentovaná v priestoroch osvetového strediska vo Svidníku v dňoch 14.- 28. februára 2022, následne v matričných obvodoch v okrese Svidník (Cernina, Nižný Mirošov a Okrúhle).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 

Všetci priatelia knižnice v rámci sviatku zamilovaných dostanú pri návšteve knižnice zaujímavé citáty o láske dňa 14. februára 2022.

História manželstva“ (online) kvíz, kde si môže verejnosť otestovať vedomosti z oblasti manželstva počas celého týždňa. Prvý účastník každý deň so správnymi odpoveďami získava knihu.

„Láska ako trojuholník“ (online) prednáška pre študentov SŠ so šéfredaktorkou portálu Zastolom Mgr. Máriou Kohutiarovou dňa 15. februára 2022 o 10:00 hod.

Beseda „Hovorme o láske“ pre študentov II. stupňa ZŠ o 8:00 hod. a s rómskou mládežou o 10:00 hod. s vpd. o Mgr. Pavlom Boberom a prezentácia „Darujme srdce“ 3D tlač a výrobky z nej dňa 16. februára 2022.

Beseda „Láska je dar“ pre študentov II. stupňa ZŠ  s Mgr. Vierou Urigovou s témou 5 jazykov lásky dňa 18. februára 2022 o 10:00 hod.

Osvetové stredisko Poprad Vám v týždni NTM prináša satirickú komédiu o dokonale nedokonalom manželstve s nečakaným koncom.

NEBOLA TO PIATA, BOLA TO DEVIATA
DS Theatrobalans, Spišská Belá
Réžia: Dušan Kubaň, Michal Novák
Autor: Aldo Nicolaj
Úprava: Dušan Kubaňod