Podujatie Národný týždeň manželstva 2024 v Prešove prebieha pod záštitou Františka Oľhu, primátora mesta Prešov, ktorému za udelenie záštity a podporu tejto myšlienky ďakujeme.

logo_presov

Rovnako vďaka patrí našim spolupracovníkom: Prešovský samosprávny kraj, Arcidiecézne centrum pre rodinu, o.z. Ži(vé) vzťahy, zoom it,  Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, občianske združenie HASAM, bodka.tv, OZ Slniečkovo, MaranaTha, KOCR Severovýchod Slovenska.

Ďakujeme aj ďalším naším partnerom, ktorí nám akokoľvek pomohli pri organizovaní podujatí, poskytnutím zľavy pre manželov, alebo cien do súťaží.

Ďakujeme aj tým, ktorých prácu a podporu na prvý pohľad nebolo vidieť a tiež Pánu Bohu, bez ktorého by to skrátka nešlo.

Za vecné ceny do súťaží ďakujeme aj: