Dobrá rada je párové/individuálne poradenstvo pre manželov. Počas týždňa NTM budú k dispozícií poradcovia z rôznych oblastí manželského života. Poradenstvo v roku 2024 bude prebiehať individuálnou formou – odporúčame kontaktovať poradcov vopred a dohodnúť si s nimi termín a čas, ktorý si rezervujú pre Vás.

Chceme upozorniť všetkých záujemcov o poradenstvo, že projekt Dobrá rada nie je zameraný na dlhodobé poradenské služby. Je to skôr priestor pre konzultáciu, poskytnutie informácií,  nasmerovanie, vyjasnenie si ďalších krokov k úspešnému riešeniu problému či krízovej situácie. Zároveň prosíme, aby ste rešpektovali súkromie poradcov a nekontaktovali ich mimo NTM 2024.

Poradenstvo nie je spoplatnené, ak však chcete podporiť tento projekt, môžete tak urobiť TU.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

Ján Kulan

PsLic. Mgr. Ján Kulan

PsLic. Mgr. Ján Kulan – rímskokatolícky kňaz, psychológ

 

Patrím do Košickej arcidiecézy a od roku 2019 som moderátorom (riaditeľom) Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach. Venujem sa pastorácii mladých, ich problémom a ťažkostiach vo vzťahoch a pri rozlišovaní ich životného povolania a stavu. Vypomáham tiež v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) sv. košických mučeníkov v Košiciach pri pastorácii vysokoškolskej mládeže. Zároveň ako psychológ pracujem na Arcidiecéznom metropolitnom tribunáli (cirkevnom súde) v Košiciach, kde pripravujem psychologické posudky pri riešení manželských káuz ohľadom skúmania manželskej nulity. Som k dispozícii pre duchovné či psychologické poradenstvo.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2024.

KONTAKT

e-mail: jankulan84@gmail.com

Projekt Rodinná poradňa

 

Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby je určený pre jednotlivcov, páry a rodiny, ktorý poskytuje bezplatné individuálne, párové a rodinné poradenstvo pre každého. Viac informácii o nás si prečítate na www.rodinnaporadna.sk. Môžete nás osloviť aj mimo týždňa NTM.

Spolupracujeme s viacerými organizáciami ako Slovenská katolícka charita, RPPS ÚPSVaR a podobne.

KONTAKT

e-mail: ropo.ke@upsvr.gov.sk
tel. č.: +421 918 639 583
adresa: Štúrova 7, 040 01 Košice

e-mail: ropo.he@upsvr.gov.sk
tel. č.: +421 918 639 784
adresa: Nám. slobody 26/10, Humenné

04 portret DSC_3398

Mgr. Dominika Angelovičová

Mgr. Dominika Angelovičová – psychológ, párový poradca, lektor

 

Psychologické a pedagogické vzdelanie som získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti som získala ako psychológ v manželskej poradni a momentálne ako učiteľ psychológie na Strednej odbornej škole Policajného zboru. Momentálne som manželka, matka a organistka, ktorá nezaháľa a svoje profesionálne kompetencie si zvyšuje absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Ukončila som psychoterapeutický výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii. Venujem sa práci s párom, oblasti lektorovania komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencii, teda práci s človekom v akútnej náročnej životnej situácii. Už viac ako dva roky spolupracujem s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach, kde poskytujem poradenstvo najmä manželom v kríze, ale aj partnerom a jednotlivcom. Poradenstvo poskytujem aj v rámci Národného týždňa manželstva.

„Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať každučký deň.“ 

– André Maurois, francúzsky spisovateľ

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2022.

Marianna Berinsterova

Mgr. Marianna Berinšterová, PhD.

Mgr. Marianna Berinšterová, PhD. – psychologička

 

Pracujem ako vysokoškolský pedagóg a zároveň školský psychológ v základnej škole, kde sa venujem sa poradenstvu žiakom, rodičom a učiteľom. Venujem sa tiež lektorovaniu a animátorstvu v rámci Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach. Som k dispozícii napríklad aj pri riešení nasledujúcich oblastí: Vzťahy medzi rodičmi a deťmi v rôznych vekových obdobiach, Problémové správanie deti a mladých, Efektívna Komunikácia, Riešenie konfliktných situácii, Rola rodiča v príprave dieťaťa na vyučovanie.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2022.

DUCHOVNÉ PORADENSTVO

DSC_0608

Mgr. Martin Chalupka

Mgr. Martin Chalupka – evanjelický farár v Prešove

 

V službe cirkvi aj v manželstve som 23 rokov. Mám praktické skúsenosti zo služby pre snúbencov aj manželov, ale taktiež bohaté skúsenosti z vlastného manželstva. Som aj otcom troch krásnych dcér, ktoré sú pre mňa aj moju manželku požehnaním. V manželstve aj výchove detí vznikajú rozličné situácie, aj „zamotané“ a komplikované, ale nikdy nie neriešiteľné. Verím, že z každej situácie sa dá nájsť východisko a žiadna momentálna ťažkosť nie je beznádejná. Je tu predsa niekto, kto nám dáva  východisko a ukazuje cestu.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2023.

KONTAKT

e-mail: m.chalupka@patmos.sk
tel. č. : +421 918 828 369

Martin Rečlo

Mgr. Martin Rečlo

Mgr. Martin Rečlo – rímskokatolícky kňaz

 

Aktuálne pôsobím v Arcidiecéznom centre pre rodinu v Košiciach. Vyrastal som v rodine, teraz žijem uprostred rodiny – Cirkvi a služba rodinám je pre mňa nie len poslaním, ale aj osobitným darom a srdcovkou. Bohu a Cirkvi veľmi záleží na dobre manželstva a rodiny, ako kňaz tomu chcem v rámci NTM – Dobrej rady napomôcť službou “ucha” a “slova” – rozhovorom aj modlitbou s Vami a za Vás.
 

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2024.

KONTAKT

e-mail: matoreclo@gmail.com
tel. č. : +421 918 855 208

Martin Rečlo

Mgr. Martin Rečlo

Mgr. Martin Rečlo – rímskokatolícky kňaz

 

Aktuálne pôsobím v Arcidiecéznom centre pre rodinu v Košiciach. Vyrastal som v rodine, teraz žijem uprostred rodiny – Cirkvi a služba rodinám je pre mňa nie len poslaním, ale aj osobitným darom a srdcovkou. Bohu a Cirkvi veľmi záleží na dobre manželstva a rodiny, ako kňaz tomu chcem v rámci NTM – Dobrej rady napomôcť službou “ucha” a “slova” – rozhovorom aj modlitbou s Vami a za Vás.
 

KONTAKT

Kontakt na poradcu bude zverejnený len počas doby trvania NTM 2024.

KONTAKT

e-mail: matoreclo@gmail.com
tel. č. : +421 918 855 208

IMG_20210127_144302

Mgr. Jozef Novický

Mgr. Jozef Novický – gréckokatolícky kňaz

 

Pôsobím ako gréckokatolícky kňaz v pastorácii 24 rokov. Som ženatý a spolu s manželkou máme štyri deti vo veku 12 – 23 rokov. Moje pôsobiská boli vo farnostiach Fijaš, Sečovská Polianka, potom nasledovala pastoračná služba na pútnickom mieste v Ľutine a toho času pôsobím ako farár farnosti Prešov – Sekčov. Moja pastorácia spočíva v práci s ľuďmi, s ktorými riešime každodenné problémy a ťažkosti. Venujem sa duchovnému sprevádzaniu ľudí a manželov, ktorí potrebujú duchovnú pomoc, či radu, a to rozhovorom, sviatostnou službou i modlitbou, v prípade potreby i službou oslobodzovania. Venujem sa hlavne manželom, ktorí túžia po bábätku a nedarí sa im.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2022.

IMG_20240129_140326

Mgr. Peter Kačur

Mgr. Peter Kačur – gréckokatolícky kňaz

 

Volám sa o. Peter Kačur a som správcom gréckokatolíckej farnosti v Prešove – Sídlisko 3. Som ženatý kňaz. Mám úžasnú manželku a tri deti, troch chlapcov. Keďže sám žijem v manželstve, viem na vlastnej koži ako je potrebné sa venovať manželstvu. Ak budem vedieť pomôcť aspoň v niečom, rád to urobím.

 

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2024.

KONTAKT

e-mail: pkacur@gmail.com

Ján Kulan

PsLic. Mgr. Ján Kulan

PsLic. Mgr. Ján Kulan – rímskokatolícky kňaz, psychológ

 

Patrím do Košickej arcidiecézy a od roku 2019 som moderátorom (riaditeľom) Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach. Venujem sa pastorácii mladých, ich problémom a ťažkostiach vo vzťahoch a pri rozlišovaní ich životného povolania a stavu. Vypomáham tiež v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) sv. košických mučeníkov v Košiciach pri pastorácii vysokoškolskej mládeže. Zároveň ako psychológ pracujem na Arcidiecéznom metropolitnom tribunáli (cirkevnom súde) v Košiciach, kde pripravujem psychologické posudky pri riešení manželských káuz ohľadom skúmania manželskej nulity. Som k dispozícii pre duchovné či psychologické poradenstvo.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2024.

KONTAKT

e-mail: jankulan84@gmail.com

PORADENSTVO Z OBLASTÍ SPRAVOVANIA RODINNÝCH FINANCIÍ A MAJETKU

20210118_150703

PhDr. Anna Gajdošová

PhDr. Anna Gajdošová – finančná poradkyňa 

Som finančná poradkyňa v oblasti bankových, investičných a poistných produktov, manželka a mama dvoch detí a vášnivá bežkyňa. Svoje dlhoročné skúsenosti sprostredkúvam a odovzdávam v oblasti spravovania majetku, financií, odborné poradenstvo v hypotekárnej oblasti. Svojím klientom pomáham ako si splniť sen o vlastnom bývaní, ako sa nezadlžiť, ako vytvárať, zhodnocovať a ochraňovať svoj majetok, budovať a zhodnocovať svoje úspory. Ako zabezpečiť rodinu v prípade neočakávanej životnej situácie, zabezpečiť deti a dôchodok.  Spolupracujem so všetkými vekovými skupinami, s tými, ktorí chcú byť s peniazmi v pohode a dopriať to aj iným. Svoju spoluprácu staviam na vzájomnej dôvere a rešpektovaní potrieb a požiadaviek svojích klientov. Rada Vám pomôžem zorientovať sa vo finančnej oblasti, vysvetlím zložité pojmy, podmienky, nejasnosti…

Ide o poskytnutie informácii, nezáväzné poradenstvo, bez propagácie konkrétnej spoločnosti či záväznej ponuky dlhodobej spolupráce.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2022.

PRIRODZENÉ PLÁNOVANIE RODIČOVSTVA

garberovci

manželia Garberoví

Manželia Garberoví

Sme manželia viac ako 15 rokov, máme 4 deti. Sme členmi Ligy pár páru. Liga pár páru v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré učí symptotermálnu metódu (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR) a propaguje neantikoncepčný životný štýl. Šíri ekologické dojčenie,  podporuje rodinné aktivity a pomáha budovať manželské vzťahy. Viac o LPP a STM: www.lpp.sk.

KONTAKT

Kontakt na poradcov bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2024.

KONTAKT

e-mail: marianna.garberova@gmail.com
tel. č. : +421 948 555 338

IMG_6426

Mária Kuťková, FCP

Mária Kuťková, FCP

Som lektorkou Creighton Model System-u (CrMS) od roku 2013. Som členkou Plodar o.z.  Venujem sa výučbe plánovania rodičovstva, aj ako dosahovať tehotenstvo, aj ako mu predchádzať. CrMS je vedecky vyvinutý systém značenia cyklu ženy do tabuľky, pomáha určiť plodné a neplodné dni pomocou štandardizovaného značenia hlienu z krčka maternice. Je to veľmi efektívny nástroj pri riešení problémov s neplodnosťou. Výučba je naplánovaná na niekoľko stretnutí počas jedného kalendárneho roka. V prípade zistenia zdravotných komplikácii majú ženy možnosť využiť služby našich lekárov, ktorí vedia cielene riešiť ich vzniknuté problémy. 

Som mamou troch dcér a štyroch synov. CrMS som sa začala venovať preto, aby som mohla pomáhať druhým v ich ťažkostiach. Prednášam aj na základných a stredných školách o zodpovednom rodičovstve, na čo sa žiaci vždy tešia.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2024.

KONTAKT

e-mail: ria.kutkova@gmail.com
tel. č. : +421 905 752 834 (Viber/WhatsApp)

V čase od 18:00 - 20:30, alebo aj v inom čase podľa individuálnej dohody.

MANŽELIA MANŽELOM – TIPY, RADY, SKÚSENOSTI

IMG_20200926_165710

manželia Fuchsovci

 

Manželia Fuchsovci


Sme manželia Fuchsovci, máme 5 detí a manželmi sme 18 rokov. Pôsobíme ako dobrovoľníci v Gréckokatolíckom centre pre rodinu na Sigorde (GKCPR), kde sme lektormi biblického kurzu Rút pre manželov. Okrem toho sme lektormi Billingsovej ovulačnej metódy (BOM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR).

Môžeme ponúknuť duchovné poradenstvo z oblasti manželstva a rodiny (komunikácia, riešenie konfliktov a pod.).

KONTAKT

e-mail: fuchsotik@gmail.com
tel. č. : +421 918 408 077

KONTAKT

Kontakt na poradcov bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2024.

zacharovci

manželia Zacharovci

 

Manželia Zacharovci

ThLic. Bohumil Zachar, PhD.
Mgr. Magdaléna Zacharová


Manželmi sme 41 rokov, v máji tohto roku budeme oslavovať 42. výročie prijatia sviatosti manželstva. Máme päť dospelých detí a desať vnúčat. Toho času sme už dôchodcovia, manželka ešte niekoľko hodín učí.

Od roku 1996 pracujeme ako lektori kurzov prípravy snúbencov na manželstvo. Pomáhame
poradenstvom manželom, ktorí sa na nás obracajú, keď hľadajú pomoc v čase manželských
alebo rodinných problémov a kríz.

V kurzoch prípravy na manželstvo, v prednáškovej činnosti a poradenstve sa venujeme témam: Povolanie k životu a k svätosti, ku ktorej vedú štyri cesty (zasvätená, nezasvätená, sviatostná a nesviatostná). Boží zámer s človekom z hľadiska biblických správ o stvorení sveta a človeka. Prenatálnej psychológii v kontexte prípravy na rodičovstvo a výchovu detí. Pohľad na podstatu manželstva a jeho duchovnosť. Život viery v každodennom aj sviatočnom živote kresťanskej rodiny. Problematike bioetiky v manželstve a rodine z hľadiska kresťanskej etiky, rodinnému životu, budovaniu manželského vzťahu a pod.)

KONTAKT

e-mail: bohumilzachar@gmail.com
tel. č. : +421 901 76 33 09 a +421907 459 236

KONTAKT

Kontakt na poradcov bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2024.

Celoslovenská iniciatíva NTM odporúča


Mgr. Zotlán Mátyus

Mgr. Denisa Zlevská

Mgr. Ester Jankovičová

Draho a Zuzana Polohovci

PsLic. Mgr. Ján Kulan

Katarína Pončáková, M.A, LMFT

Celoslovenská iniciatíva NTM odporúča