17:00 – 19:00 Dobrá rada – Individuálne, resp. párové poradenstvo pre manželov (snúbencov)

miesto: priestory UPC , Katolícky kruh, Jarková 77  
hosť: Mgr. Karol Moravský – komplexné poradenstvo – financie


18:00 Rande pod hviezdami

miesto: Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Dilongova 17  

cena: 1 +1 vstupenka zdarma

Hudba pod hviezdnou oblohou – Céline Dion

18:00 Svätá omša za manželov s obnovou manželských sľubov a adorácia
miesto: Konkatedrála svätého Mikuláša
Sv. omšu celebruje o. Peter Fogaš, riaditeľ Centra pre rodinu v Košiciach.

19:30 Veľké veci urobil s nami Pán…  Ž 126,3

miesto: Farská pivnica “U Nikodéma”, RKFÚ Prešov, Hlavná 81  

Svedectvo. Neplodnosť – plodnosť, strach – viera,  choroba – uzdravenie, mŕtva viera – živá viera v živote manželov Janky a Števa Pecuchových.

<<< Streda   Piatok >>>