17:00 – 19:00  Dobrá rada – Individuálne, resp. párové poradenstvo pre manželov (snúbencov)

miesto: priestory UPC , Katolícky kruh, Jarková 77  
hosť: Manželia Garberoví – prirodzené plánovanie rodičovstva – symptotermálna metóda


18:30 – 20:30 Piatková romantika

miesto: Čukoláda, Hlavná 89  

Pohodový večer pri tónoch klavíra a dobrom nápoji s možnosťou zakúpiť si a zahrať partnerskú hru DUET 2 za zľavnenú cenu.

Plagát


<<< Štvrtok   Sobota >>>