Výstavu „Manželský trojuholník?“ tvorí 20 príspevkov z fotosúťaže rovnomenného názvu, ktorá prebehla vo februári 2022 v Prešovskom kraji ako jedno z podujatí Národného týždňa manželstva (NTM).

Do súťaže bolo prihlásených 41 fotopríspevkov vyjadrujúcich tému trojuholníkov, ktoré manželstvá dennodenne zažívajú, tvoria a sú ich neodmysliteľnou súčasťou. Keďže fotosúťaž je v Prešovskom kraji výnimočne obľúbenou aktivitou v rámci NTM, hodnotiteľov výherných príspevkov bolo viacero. Výstava preto obsahuje fotografie ocenené nielen odbornou porotou – manželmi Jedlákovcami, ale aj fotografie, ktoré ocenil predseda PSK, primátorka mesta Prešov a tiež viacero výherných fotografií z kategórie Cena sympatie, kde o výhercoch rozhodovala široká verejnosť.

Téma „Manželský trojuholník?“ môže na prvý pohľad vyvolať prinajmenšom rozpačité emócie, no pri pozornejšom skúmaní rýchlo zistíme, že trojuholníky, ktoré utvárajú manželstvá, môžu byť často nápomocné, ba priam žiaduce a neraz vytvárajú pevnú kostru manželstva, o ktorú sa dá kedykoľvek oprieť. Hmatateľným dôkazom, že manželské trojuholníky vedia byť aj prospešné a obohacujúce, sú práve ponúkané príspevky tvoriace výstavu. Môžeme sa nimi inšpirovať a pouvažovať, čo by mohlo tvoriť tie naše cípy pomyselného manželského trojuholníka.

 

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVY

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
od 20.5.2022 do 30.06.2022
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
od 15.08.2022 do 30.09.2022
Podtatranská knižnica v Poprade
od 01.10.2022 do 31.10.2022
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
od 01.12.2022 do 31.12.2022
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
od 11.01.2023 do 27.01.2023
Ľubovnianska knižnica
od 01.02.2023 do 28.02.2023