1. M.-A. Charpentier Te Deum

2. G. Torelli Concerto N°6

3. H.Purcell Rondo

4. C. Saint-Saëns Ave Maria

5. A. Scarlatti Aria Mio tesoro per te moro

6. A. Scarlatti Aria Faro la vendeta

7. B. Marcello Il mio bel foco

8. G. B. Viviani Sonata Prima
1. Maestoso, 2. Moderato, 3. Vivace, 4. Vivace, 5. Largo

9. L. Perosi Ave Maria

10. E. Moriccone Gabriels oboe

11. G.F. Händel La Rejouissance

účinkujúci:
Anna Horkelová – spev 4, 5, 6, 7, 9,
Antonín Horkel – trúbka 2, 5, 6, 8
Branislav Garbera – spev 4, 7, 9
MariAnna Garberová – organ 4 – 9

Komorné kvarteto Quartetto Ristretto 1, 2, 3, 10, 11,
Renáta Zgolová – flauta
Dagmar Čurová – husle
Zuzana Dzurendová – viola
Jana Bilaničová – violončelo

Zmena programu vyhradená