Podujatie Národný týždeň manželstva 2021 v Prešove prebieha pod záštitou  Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, ktorým za udelenie záštity a podporu tejto myšlienky ďakujeme.

Ďakujeme mestu Prešov, ktoré podporilo Národný týždeň manželstva 2021 v Prešove sumou 2 489 €.

Ďakujeme aj Prešovskému samosprávnemu kraju, ktoré podporilo Národný týždeň manželstva 2021 v Prešove sumou 1 900 €.

 
logo_presov

Rovnako vďaka patrí našim spolupracovníkom: Arcidiecézne centrum pre rodinu, o.z. Ži(vé) vzťahy, zoom it,  Knižnica P. O. Hviezdoslava, bodka.tv a MaranaTha.

Ďakujeme aj ďalším naším partnerom, ktorí nám akokoľvek pomohli pri organizovaní podujatí, poskytnutím zľavy pre manželov, alebo ceny do fotosúťaže.

Ďakujeme aj tým, ktorých prácu a podporu na prvý pohľad nebolo vidieť a tiež Pánu Bohu, bez ktorého by to skrátka nešlo.