Naruby to dáva zmysel

Občianske združenie Naruby (ďalej len združenie) je kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a nekonfesionálne združenie, ktorého úlohami sú služba a pomoc cieľovým skupinám (deti, mládež, dospelí a dôchodcovia) pre harmonický rozvoj telesnej, duševnej i duchovnej zložky ich osobností. Pri svojej práci vychádza z kresťanských ideálov.

Chceme budovať a rozvíjať medziľudské vzťahy, vytvárať prostredie a interakcie, ktoré budú viesť k uvedomovaniu si svojej identity a jej hodnoty, poukazovať na dôležitosť participácie na rozvoji svojho okolia, podporovať snahu o zdravú sebarealizáciu a vytvárať príležitosti zamerané na aktívnu pomoc druhým ľuďom.


Život je cesta,
ktorá prináša k našim nohám tri otázky…

Kto som? S kým som? Prečo som?

Každá doba, každý človek počas každého dňa, každým svojim skutkom odpovedá na tieto tri otázky. Nie vždy je to vedomé, nie vždy je to cielené, ale všetko, čo na ceste životom vykonáme nejako definuje moju odpoveď na tieto otázky.

Pretože na tejto ceste života kráčame nielen sami za seba, ale aj za celé ľudstvo zároveň, tak každá epocha ľudských dejín prichádza so svojou variáciou odpovedí na tieto otázky. Odpoveďou, ktorá sa stáva podhubím, v ktorom sa vyvíja to, kým sme, s kým sme a prečo sme. Podhubím, ktoré silno ovplyvňuje náš prístup k životu a podmieňuje nás k prijímaniu týchto odpovedí bez toho, aby sme boli schopní reálne posúdiť to, kto sme, s kým sme a prečo sme.

Chcem Vás pozvať, aby ste spolu s nami skúsili rozmýšľať NARUBY. Aby ste podrobili odpovede, ktoré nám dáva súčasná epocha ľudských dejín podrobnému skúmaniu a poznali, či sa žiť nedá aj inak.


Kto som?

Hitom dnešných dní je boj za slobodu a boj za svoje práva. A o tom vieme hovoriť veľa. Túžime si robiť, čo chceme, kedy chceme a ako chceme. A nemáme radi, keď nám niekto dáva prekážky do cesty, ak je pre nás niekto príťažou.

Čo ak to je NARUBY? Čo ak sa dá žiť aj inak, ako len bojom za neobmedzenú slobodu? Čo ak sloboda v určitých medziach prinesie viac? Čo ak život, v ktorom len nedostávam, ale i dávam, prinesie viac? Čo ak nielen moje práva, ale prevzatie zodpovednosti za práva iných je nakoniec tým, čo ma skutočne dokáže oslobodiť?


S kým som?

Ruka v ruke s túžbou po slobode ide aj sloboda od ľudí okolo mňa. Ak mám ja právo na to, čo chcem, kedy chcem a ako chcem, tak potom je moje okolie a jeho požiadavky pre mňa len prekážkou. Potom sú priatelia a rodina len kotvou, ktorá mi nikdy nedovolí vzlietnuť.

Čo ak to je NARUBY? Čo ak práve vtedy, keď sa druhým otvorím, môžem zažiť nielen radosť, ale aj plnosť? Čo ak práve vtedy, keď sa obmedzím, tak dokážem vzlietnuť? Čo ak práve vtedy, ak pôjdem s niekým, dôjdem ďalej?


Prečo som?

Dnes už nežijeme, aby sme prežili. Žijeme, aby sme žili čo najlepšie. Všetko podriaďujeme svojmu pohodliu. Väčšina nášho času je investíciou, ktorú dávame, aby sme sa mali lepšie. Túžime, aby druhí slúžili nám, aby sme toho museli urobiť, čo najmenej.

Čo ak to je NARUBY? Čo ak krása života nie je v užívaní si, ale vo vzájomnej pomoci? Čo ak pointa spočíva nie v ignorovaní problémov sveta, ale práve v postavení sa k ním čelom? Čo ak zmysel nenájdeme vo svojich domoch, svojich autách, svojich televízoroch, ale v ochote prispieť k pozitívnej zmene môjho okolia?