o.z. Ži(vé) vzťahy

Poslaním združenia Ži(vé) vzťahy je podporiť rozvoj človeka v troch oblastiach: vzťah k sebe samému, vzťah k ľuďom a vzťah k prostrediu, v ktorom žije.

  • Vzťah k sebe samému – cieľom je osobnostný rozvoj jednotlivcov,  rozvoj kreativity, budovanie sebavedomia a podpora zdravej sebarealizácie; rozvoj komunikačných zručností; uvedomenie si a rozvíjanie zodpovednosti voči spoločenským, morálnym a duchovným hodnotám; vedenie k priamej aktivite a participácii na skvalitňovaní verejného priestoru. Tieto ciele chceme dosiahnuť cez aktívnu účasť v združení, dobrovoľnícku prácu, zapájanie sa do komunitných a neziskových projektov, spoluprácu s miestnou samosprávou a tretím sektorom.

 

  • Vzťah k ľuďom – cieľom je podpora manželstva ako výlučného a jedinečného vzťahu muža a ženy a plnohodnotného prežívania manželského vzťahu; vytvorenie podporného prostredia pre snúbencov a páry v procese prípravy na manželstvo;  sprevádzanie a poradenstvo v manželstve, pomoc v kríze a predchádzanie konfliktom v manželskom vzťahu. Tieto ciele chceme dosiahnuť informačnou kampaňou zameranou na: zásady budovania kvalitných vzťahov a ich udržiavania; pravidlá prospešnej komunikácie; možnosti predchádzania konfliktom a spôsoby riešenia konfliktných situácií a organizovaním podujatí informačného, voľnočasového a  duchovného charakteru.

 

  • Vzťah k životnému prostrediu – cieľom je vzdelávanie a osveta v oblasti ekologického správania sa a tvorby verejného priestoru, budovanie povedomia komunitného ducha spoločenstva pri hľadaní spoločného dobra a podpora zodpovedného správania voči okoliu i budúcim generáciám a šírenie povedomia trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Tieto ciele chceme dosiahnuť tvorbou a podporou aktivít súvisiacich s ochranou prírody a krajiny a podporou environmentálnych projektov.

Hlavný organizátor

 

V relácii Doma je doma na TV LUX bola hosťom spolu s manželom jedna z členiek tímu NTM PO.

V archíve TV LUX si môžete pozrieť rozhovor na tému o možnosti ako posilniť manželstvo a aj o NTM.


VÝBAVA DO MANŽELSTVA

Prinášame Vám inšpiratívne zamyslenie p. Katky na tému Bezpečne v manželstve spolu s povzbudivým skutočným príbehom p. Janky a Jozefa.

Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si dúšok myšlienok overených časom. Prajeme príjemné počúvanie.

Výbava do manželstva – písomný prepis (autor: K. Roháčková)

príbeh pani Janky a Jozefa – písomný prepis (autori: Janka a Jozef)

OZNAM

HĽADÁME POSILY DO TÍMU!

Koordinačný tím NTM Prešov oznamuje, že s otvorenou náručou prijíma do svojich radov nových členov. Podmienkou je ochota priložiť ruku k dielu podpory manželstiev v našom meste (kraji).

Ak máte chuť nakuknúť za oponu príprav NTM v Prešove, či akokoľvek podporiť myšlienku NTM vo vašom okolí prosím napíšte nám na ntmpresov@gmail.com, alebo kontaktujte nás na Facebooku.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

Čo je to NTM

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína.

O celoslovenskej kampani sa viac dozviete na stránke www.ntm.sk (nájdetu tu zoznam podujatí vrámci celého Slovenska; videá, články o manželstve; predstavenie témy tohto ročníka …).

Viete, že NTM 2020 bolo jubilejným 10-tym ročníkom NTM na Slovensku? A viete, že za týchto 10 rokov index rozvodovosti na Slovensku klesol o 17% (zo 48% v r.2009 na 31% v r.2018)?

Pozrite si rozhovor s dobrovoľníkmi NTM v archíve TV LUX, ako to vyzerá počas NTM v Prešove a Košiciach.

Aktualizované podmienky spracovania osobných údajov 23.01.2021.