o.z. Ži(vé) vzťahy

Poslaním združenia Ži(vé) vzťahy je podporiť rozvoj človeka v troch oblastiach: vzťah k sebe samému, vzťah k ľuďom a vzťah k prostrediu, v ktorom žije.

  • Vzťah k sebe samému – cieľom je osobnostný rozvoj jednotlivcov,  rozvoj kreativity, budovanie sebavedomia a podpora zdravej sebarealizácie; rozvoj komunikačných zručností; uvedomenie si a rozvíjanie zodpovednosti voči spoločenským, morálnym a duchovným hodnotám; vedenie k priamej aktivite a participácii na skvalitňovaní verejného priestoru. Tieto ciele chceme dosiahnuť cez aktívnu účasť v združení, dobrovoľnícku prácu, zapájanie sa do komunitných a neziskových projektov, spoluprácu s miestnou samosprávou a tretím sektorom.

 

  • Vzťah k ľuďom – cieľom je podpora manželstva ako výlučného a jedinečného vzťahu muža a ženy a plnohodnotného prežívania manželského vzťahu; vytvorenie podporného prostredia pre snúbencov a páry v procese prípravy na manželstvo;  sprevádzanie a poradenstvo v manželstve, pomoc v kríze a predchádzanie konfliktom v manželskom vzťahu. Tieto ciele chceme dosiahnuť informačnou kampaňou zameranou na: zásady budovania kvalitných vzťahov a ich udržiavania; pravidlá prospešnej komunikácie; možnosti predchádzania konfliktom a spôsoby riešenia konfliktných situácií a organizovaním podujatí informačného, voľnočasového a  duchovného charakteru.

 

  • Vzťah k životnému prostrediu – cieľom je vzdelávanie a osveta v oblasti ekologického správania sa a tvorby verejného priestoru, budovanie povedomia komunitného ducha spoločenstva pri hľadaní spoločného dobra a podpora zodpovedného správania voči okoliu i budúcim generáciám a šírenie povedomia trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Tieto ciele chceme dosiahnuť tvorbou a podporou aktivít súvisiacich s ochranou prírody a krajiny a podporou environmentálnych projektov.

Hlavný organizátor

Program NTM v Prešove 2020

Spúšťame fotosúťaž 2020

Putovná výstava

Ak Ste ešte nevideli výstavu fotografií z fotosúťaže na tému Hráme spolu! v manželstve (2019) máte tak možnosť navštíviť Ľubovnianskú knižnicu v Starej Ľubovňi, kde Vás s radosťou privítajú v dňoch 01.02.2020 až 29.02.2020.

Čo je to NTM

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína.

O celoslovenskej kampani sa viac dozviete na stránke www.ntm.sk.

OZNAM

HĽADÁME POSILY DO TÍMU!

Koordinačný tím NTM Prešov oznamuje, že s otvorenou náručou prijíma do svojich radov nových členov. Podmienkou je ochota priložiť ruku k dielu podpory manželstiev v našom meste (kraji).

Ak máte chuť nakuknúť za oponu príprav NTM v Prešove, či akokoľvek podporiť myšlienku NTM vo vašom okolí prosím napíšte nám na ntmpresov@gmail.com, alebo kontaktujte nás na Facebooku.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!