Dobrá rada

Dobrá rada je párové/individuálne poradenstvo pre manželov. Každý deň bude k dispozícií poradca z inej oblasti manželského života. Manželia spolu alebo aj jeden z nich môžu prichádzať na nezáväzný osobný rozhovor s poradcom v príjemnom prostredí. Pripravená bude aj miestnosť na čakanie s možnosťou občerstviť sa kávou/čajom a tiež detský kútik s dobrovoľníkom ochotným postrážiť vaše deti (od 3 rokov) počas poradenstva.

Cirkevno-právne poradenstvo:

Mgr. Jozef Nemašik, notár a advokát pri Metropolitnom cirkevnom súde v Košiciach

Pôsobím ako advokát a notár pre stránky v rámci nulitných káuz a tiež na oddelení separácií – čiže povolení pristupovania k sviatostiam pre rozvedených manželov. Na cirkevnom súde pôsobím už 8. rok. Zároveň už 7. rok som kňazom Košickej arcidiecézy, momentálne pôsobím v Košiciach vo farnosti Nad Jazerom.

Duchovné poradenstvo:

Mgr. Peter Kačur, gréckokatolícky kňaz

Volám sa o. Peter Kačur a som správcom gréckokatolíckej farnosti v Prešove – Sídlisko 3. Som ženatý kňaz. Mám úžasnú manželku a tri deti, troch chlapcov. Keďže sám žijem v manželstve, viem na vlastnej koži ako je potrebné sa venovať manželstvu. Ak budem vedieť pomôcť aspoň v niečom, rád to urobím.

Mgr. Ondrej Koč

Mgr. Ondrej Koč, evanjelický farár

Som 30 rokov v kňazskej službe (miesta pôsobenia: kaplán Kraskovo, Koceľovce. Farár: Kežmarok, Prešov) a 28 rokov ženatý – manželka Jarmila (učiteľka 1st. ZŠ), tri deti vo veku 25-27 rokov.
Pracujem s ľuďmi v pastorácii, riešim každodenné problémy spolu s ľuďmi, pripravujem snúbencov na manželstvo, učím deti a dospievajúcich mladých ľudí na školách náboženstvo, takže som v kontakte aj s ich radosťami a starosťami a mám tak možnosť podieľať sa na ich výchove a hodnotovej orientácii.

Mgr. Martin Jurčo, kazateľ, duchovný správca zboru Cirkvi bratskej v Prešove

Anna Jurčová, pastoračná asistentka

Sme 37. rok v manželstve. Máme 7 dospelých deti, 2 vnučky, tretie na ceste. Pri výchove detí nabádame rodičov k tomu, aby sa usilovali o srdce dieťaťa láskou, záujmom a zdravým nastavením hraníc. V poradenstve sa venujeme ľuďom, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, sprevádzaniu manželov na ich spoločnej ceste a riešeniu konfliktov v manželstve.

Radi sa stretneme s vami, vypočujeme vás a porozprávame sa.

manželia Jurčovci
Mgr. Martin Rečlo
Mgr. Martin Rečlo, rímskokatolícky kňaz

Aktuálne pôsobím prvý rok v Arcidiecéznom centre pre rodinu v Košiciach.
Vyrastal som v rodine, teraz žijem v celibáte uprostred rodiny – Cirkvi a služba rodinám a uprostred rodín je pre mňa nie len poslaním, ale najmä osobitným darom. Cirkvi veľmi záleží na dobre manželstva a rodiny. Ako kňaz tomu môžem v rámci NTM – Dobrej rady napomôcť službou “ucha” a “slova” – rozhovorom, sviatostnou službou aj modlitbou s Vami a za Vás.

Psychologické poradenstvo:
Mgr. Dominika Angelovičová, psychologička

Psychologické a pedagogické vzdelanie som získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti som získala ako psychológ v manželskej poradni a ako učiteľ psychológie na Strednej odbornej škole Policajného zboru. Momentálne som manželka, matka a organistka, ktorá nezaháľa a svoje profesionálne kompetencie si zvyšuje absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Aktuálne som frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemickej párovej a rodinnej terapii. Venujem sa práci s párom, oblasti komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencii, teda práci s človekom v akútnej náročnej životnej situácii. Už rok spolupracujem s Arcidieceznym centrom pre rodinu v Košiciach,kde poskytujem poradenstsvo najmä manželom v kríze,ale aj partnerom a jednotlivcom.

Mgr. Dominika Angelovičová
Mgr. Marianna Berišterová

Mgr. Marianna Berinšterová, PhD., psychologička

Pracujem ako vysokoškolský pedagóg a zároveň školský psychológ v základnej škole, kde sa venujem sa poradenstvu žiakom, rodičom a učiteľom pri riešení rôznorodých problémov ovplyvňujúcich školskú prácu žiakov. Témy, s ktorými sa môžete obrátiť: Vzťahy medzi rodičmi a deťmi, Problémové správanie deti a mladých, Komunikácia, Riešenie konfliktných situácii, Rola rodiča v príprave dieťaťa na vyučovanie.

Mgr. Veronika Mojžišová, klinický psychológ, psychoterapeut

Pracujem v Prešove vo svojej praxi ako klinická psychologička a psychoterapeutka. Venujem sa dospelým a starším deťom, poskytujem psychodiagnostiku a individuálne a párové sedenia. V rámci občianskeho združenia Siloam, ktoré v tomto roku 2020 rozbieha svoju činnosť, poskytujem kresťanské duchovné poradenstvo a sprevádzanie. V manželstve žijem 15 rokov, som mama troch chlapcov, ktorí sú pre mňa radosťou a inšpiráciou.

Mgr. Veronika Mojžišová
Poradenstvo z oblasti spravovania rodinných financií a majetku:
Mgr. Karol Moravský, partner spoločnosti Fispro, a.s.

Podnikateľ, investor, manžel a otec. Dlhoročný odborník z oblasti spravovania financií a majetku vyznávajúci kresťanské hodnoty ochotný odpovedať na rôzne otázky: Na čo si na finančnom trhu dávať pozor? Ako vytvárať, zhodnocovať a ochraňovať rodinný majetok. Ako zabezpečiť rodinu, deti, dôchodok? Ako sa nedostať do dlhov a čo robiť ak už sú? Ako nenaletieť reklame? Ako šíriť hodnoty dlhodobo a vo veľkom? Ako podporovať dobré projekty a charitu?

Mgr. Karol Moravský
Prirodzené plánovanie rodičovstva:
lektori Billingsovej ovulačnej metódy


Mgr. ThLic. Peter Jakub, kňaz, riaditeľ Centra pre rodinu – Sigord, lektor a učiteľ BOM, poradca, (príprava na manželstvo, morálka a bioetika, rodinný život, partnerský život a spolužitie)

MUDr. Orlovský František, chirurg, lektor, učiteľ BOM

MUDr. Zuzana Lauková, lekár, poradca, lektor a učiteľ BOM

Tešíme sa, že Vám môžeme sprostredkovať základné informácie o metóde zodpovedného a prirodzeného plánovania rodičovstva: Billingsovej ovulačnej metódy, ktorá slúži pre manželské páry, aby spoznali dar plodnosti. Skrze túto metódu sa môžu naučiť zodpovedne plánovať počatie nového života a zároveň skrze záznam svojej plodnosti spoznať svoj zdravotný stav. Metódu vyučuje tim odbornikov v rámci víkendového kurzu v Centre pre rodinu – Sigord.

manželia Gerberoví
Manželia Garberoví

Sme manželia viac ako 12 rokov, máme 4 deti. Sme členmi Ligy pár páru. Liga pár páru v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré učí symptotermálnu metódu (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR) a propaguje neantikoncepčný životný štýl. Šíri ekologické dojčenie,  podporuje rodinné aktivity a pomáha budovať manželské vzťahy. Viac o LPP a STM: www.lpp.sk

Ing. Ľudmila Dydňanská, FCP
Lektorka Creightonského modelu
FCCE working group member
Člen predstavenstva PloDar o.z.

S veľkou vášňou sa už deviaty rok venujem párom a ženám, ktoré chcú žiť svoj život v rytme prirodzeného menštruačného cyklu. Metóda Creightonský model (CrMS) starostlivosti o plodnosť pomáha manželom predchádzať tehotenstvu. Pravidelným sledovaním sa dá zistiť, ako životný štýl vplýva na cyklus a plodnosť. V prípade, že má žena gynekologické ťažkosti, alebo sa manželom nedarí počať dieťa, je CrMS úzko prepojené na liečbu u gynekológa špecializovaného v NaProTechnology. Viac info na: www.plodar.sk

Ing. Ľudmila Dydňanská

Hlavný organizátor

 

V relácii Doma je doma na TV LUX bola hosťom spolu s manželom jedna z členiek tímu NTM PO.

V archíve TV LUX si môžete pozrieť rozhovor na tému o možnosti ako posilniť manželstvo a aj o NTM.


VÝBAVA DO MANŽELSTVA

Prinášame Vám inšpiratívne zamyslenie p. Katky na tému Bezpečne v manželstve spolu s povzbudivým skutočným príbehom p. Janky a Jozefa.

Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si dúšok myšlienok overených časom. Prajeme príjemné počúvanie.

Výbava do manželstva – písomný prepis (autor: K. Roháčková)

príbeh pani Janky a Jozefa – písomný prepis (autori: Janka a Jozef)

OZNAM

HĽADÁME POSILY DO TÍMU!

Koordinačný tím NTM Prešov oznamuje, že s otvorenou náručou prijíma do svojich radov nových členov. Podmienkou je ochota priložiť ruku k dielu podpory manželstiev v našom meste (kraji).

Ak máte chuť nakuknúť za oponu príprav NTM v Prešove, či akokoľvek podporiť myšlienku NTM vo vašom okolí prosím napíšte nám na ntmpresov@gmail.com, alebo kontaktujte nás na Facebooku.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

Čo je to NTM

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína.

O celoslovenskej kampani sa viac dozviete na stránke www.ntm.sk (nájdetu tu zoznam podujatí vrámci celého Slovenska; videá, články o manželstve; predstavenie témy tohto ročníka …).

Viete, že NTM 2020 bolo jubilejným 10-tym ročníkom NTM na Slovensku? A viete, že za týchto 10 rokov index rozvodovosti na Slovensku klesol o 17% (zo 48% v r.2009 na 31% v r.2018)?

Pozrite si rozhovor s dobrovoľníkmi NTM v archíve TV LUX, ako to vyzerá počas NTM v Prešove a Košiciach.

Aktualizované podmienky spracovania osobných údajov 23.01.2021.