Dobrá rada je párové/individuálne poradenstvo pre manželov. Počas týždňa NTM budú k dispozícií poradcovia z rôznych oblastí manželského života. Poradenstvo v roku 2023 bude prebiehať individuálnou formou – odporúčame kontaktovať poradcov vopred a dohodnúť si s nimi termín a čas, ktorý si rezervujú pre Vás.

Chceme upozorniť všetkých záujemcov o poradenstvo, že projekt Dobrá rada nie je zameraný na dlhodobé poradenské služby. Je to skôr priestor pre konzultáciu, poskytnutie informácií,  nasmerovanie, vyjasnenie si ďalších krokov k úspešnému riešeniu problému či krízovej situácie. Zároveň prosíme, aby ste rešpektovali súkromie poradcov a nekontaktovali ich mimo NTM 2023.

Poradenstvo nie je spoplatnené, ak však chcete podporiť tento projekt, môžete tak urobiť TU.

Ponúkame Vám poradenstvá z odboru psychológie, duchovného života a plánovaného rodičovstva.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

Ján Kulan

PsLic. Mgr. Ján Kulan

PsLic. Mgr. Ján Kulan – rímskokatolícky kňaz, psychológ

 

Patrím do Košickej arcidiecézy a od roku 2019 som moderátorom (riaditeľom) Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach. Venujem sa pastorácii mladých, ich problémom a ťažkostiach vo vzťahoch a pri rozlišovaní ich životného povolania a stavu. Vypomáham tiež v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) sv. košických mučeníkov v Košiciach pri pastorácii vysokoškolskej mládeže. Zároveň ako psychológ pracujem na Arcidiecéznom metropolitnom tribunáli (cirkevnom súde) v Košiciach, kde pripravujem psychologické posudky pri riešení manželských káuz ohľadom skúmania manželskej nulity. Som k dispozícii pre duchovné či psychologické poradenstvo.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2023.

KONTAKT

e-mail: jankulan84@gmail.com
tel. č. : +421 905 626 360

04 portret DSC_3398

Mgr. Dominika Angelovičová

Mgr. Dominika Angelovičová – psychológ, párový poradca, lektor

 

Psychologické a pedagogické vzdelanie som získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti som získala ako psychológ v manželskej poradni a momentálne ako učiteľ psychológie na Strednej odbornej škole Policajného zboru. Momentálne som manželka, matka a organistka, ktorá nezaháľa a svoje profesionálne kompetencie si zvyšuje absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Ukončila som psychoterapeutický výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii. Venujem sa práci s párom, oblasti lektorovania komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencii, teda práci s človekom v akútnej náročnej životnej situácii. Už viac ako dva roky spolupracujem s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach, kde poskytujem poradenstvo najmä manželom v kríze, ale aj partnerom a jednotlivcom. Poradenstvo poskytujem aj v rámci Národného týždňa manželstva.

„Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať každučký deň.“ 

– André Maurois, francúzsky spisovateľ

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2022.

Marianna Berinsterova

Mgr. Marianna Berinšterová, PhD.

Mgr. Marianna Berinšterová, PhD. – psychologička

 

Pracujem ako vysokoškolský pedagóg a zároveň školský psychológ v základnej škole, kde sa venujem sa poradenstvu žiakom, rodičom a učiteľom. Venujem sa tiež lektorovaniu a animátorstvu v rámci Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach. Som k dispozícii napríklad aj pri riešení nasledujúcich oblastí: Vzťahy medzi rodičmi a deťmi v rôznych vekových obdobiach, Problémové správanie deti a mladých, Efektívna Komunikácia, Riešenie konfliktných situácii, Rola rodiča v príprave dieťaťa na vyučovanie.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2022.

DUCHOVNÉ PORADENSTVO

DSC_0608

Mgr. Martin Chalupka

Mgr. Martin Chalupka – evanjelický farár v Prešove

 

V službe cirkvi aj v manželstve som 23 rokov. Mám praktické skúsenosti zo služby pre snúbencov aj manželov, ale taktiež bohaté skúsenosti z vlastného manželstva. Som aj otcom troch krásnych dcér, ktoré sú pre mňa aj moju manželku požehnaním. V manželstve aj výchove detí vznikajú rozličné situácie, aj „zamotané“ a komplikované, ale nikdy nie neriešiteľné. Verím, že z každej situácie sa dá nájsť východisko a žiadna momentálna ťažkosť nie je beznádejná. Je tu predsa niekto, kto nám dáva  východisko a ukazuje cestu.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2023.

KONTAKT

e-mail: m.chalupka@patmos.sk
tel. č. : +421 918 828 369

Martin Rečlo

Mgr. Martin Rečlo

Mgr. Martin Rečlo – rímskokatolícky kňaz

 

Aktuálne pôsobím v Arcidiecéznom centre pre rodinu v Košiciach. Vyrastal som v rodine, teraz žijem uprostred rodiny – Cirkvi a služba rodinám je pre mňa nie len poslaním, ale aj osobitným darom a srdcovkou. Bohu a Cirkvi veľmi záleží na dobre manželstva a rodiny, ako kňaz tomu chcem v rámci NTM – Dobrej rady napomôcť službou “ucha” a “slova” – rozhovorom aj modlitbou s Vami a za Vás.
 

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2023.

KONTAKT

e-mail: matoreclo@gmail.com
tel. č. : +421 918 855 208

IMG_20210127_144302

Mgr. Jozef Novický

Mgr. Jozef Novický – gréckokatolícky kňaz

 

Pôsobím ako gréckokatolícky kňaz v pastorácii 24 rokov. Som ženatý a spolu s manželkou máme štyri deti vo veku 12 – 23 rokov. Moje pôsobiská boli vo farnostiach Fijaš, Sečovská Polianka, potom nasledovala pastoračná služba na pútnickom mieste v Ľutine a toho času pôsobím ako farár farnosti Prešov – Sekčov. Moja pastorácia spočíva v práci s ľuďmi, s ktorými riešime každodenné problémy a ťažkosti. Venujem sa duchovnému sprevádzaniu ľudí a manželov, ktorí potrebujú duchovnú pomoc, či radu, a to rozhovorom, sviatostnou službou i modlitbou, v prípade potreby i službou oslobodzovania. Venujem sa hlavne manželom, ktorí túžia po bábätku a nedarí sa im.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2022.

Ján Kulan

PsLic. Mgr. Ján Kulan

PsLic. Mgr. Ján Kulan – rímskokatolícky kňaz, psychológ

 

Patrím do Košickej arcidiecézy a od roku 2019 som moderátorom (riaditeľom) Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach. Venujem sa pastorácii mladých, ich problémom a ťažkostiach vo vzťahoch a pri rozlišovaní ich životného povolania a stavu. Vypomáham tiež v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) sv. košických mučeníkov v Košiciach pri pastorácii vysokoškolskej mládeže. Zároveň ako psychológ pracujem na Arcidiecéznom metropolitnom tribunáli (cirkevnom súde) v Košiciach, kde pripravujem psychologické posudky pri riešení manželských káuz ohľadom skúmania manželskej nulity. Som k dispozícii pre duchovné či psychologické poradenstvo.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2023.

KONTAKT

e-mail: jankulan84@gmail.com
tel. č. : +421 905 626 360

PORADENSTVO Z OBLASTÍ SPRAVOVANIA RODINNÝCH FINANCIÍ A MAJETKU

20210118_150703

PhDr. Anna Gajdošová

PhDr. Anna Gajdošová – finančná poradkyňa 

Som finančná poradkyňa v oblasti bankových, investičných a poistných produktov, manželka a mama dvoch detí a vášnivá bežkyňa. Svoje dlhoročné skúsenosti sprostredkúvam a odovzdávam v oblasti spravovania majetku, financií, odborné poradenstvo v hypotekárnej oblasti. Svojím klientom pomáham ako si splniť sen o vlastnom bývaní, ako sa nezadlžiť, ako vytvárať, zhodnocovať a ochraňovať svoj majetok, budovať a zhodnocovať svoje úspory. Ako zabezpečiť rodinu v prípade neočakávanej životnej situácie, zabezpečiť deti a dôchodok.  Spolupracujem so všetkými vekovými skupinami, s tými, ktorí chcú byť s peniazmi v pohode a dopriať to aj iným. Svoju spoluprácu staviam na vzájomnej dôvere a rešpektovaní potrieb a požiadaviek svojích klientov. Rada Vám pomôžem zorientovať sa vo finančnej oblasti, vysvetlím zložité pojmy, podmienky, nejasnosti…

Ide o poskytnutie informácii, nezáväzné poradenstvo, bez propagácie konkrétnej spoločnosti či záväznej ponuky dlhodobej spolupráce.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2022.

PRIRODZENÉ PLÁNOVANIE RODIČOVSTVA

garberovci

manželia Garberoví

Manželia Garberoví

Sme manželia viac ako 15 rokov, máme 4 deti. Sme členmi Ligy pár páru. Liga pár páru v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré učí symptotermálnu metódu (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR) a propaguje neantikoncepčný životný štýl. Šíri ekologické dojčenie,  podporuje rodinné aktivity a pomáha budovať manželské vzťahy. Viac o LPP a STM: www.lpp.sk.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2023.

KONTAKT

e-mail: marianna.garberova@gmail.com
tel. č. : +421 948 555 338

Viera Červená 2

RNDr. Viera Červená, CFCP

RNDr. Viera Červená, CFCP

Rada vám pomôžem porozumieť vašej plodnosti. Pretože plodnosť je dar. V duchu tejto myšlienky naše občianske združenie Plodar po prvý raz v histórii prepája plánovanie rodiny s vyhodnocovaním a udržiavaním zdravia ženy. Robí tak prostredníctvom novej lekárskej vedy s názvom NaProTECHNOLOGY, ktorá je súčasťou metódy prirodzeného plánovania rodiny s názvom Creighton model systém (CrMS).

Základom CrMS je pozorovanie konkrétnych a sledovateľných prejavov plodnosti ženského tela. Jednoduché princípy tejto metódy sú použiteľné v každom období života, aj počas dojčenia a pri akýchkoľvek cykloch – pravidelných aj nepravidelných. CrMS je vďaka vedeckému základu štandardizovaný systém, to znamená, že prináša spoločný jazyk, ktorý všetky ženy používajú a vďaka ktorému je systém veľmi objektívny. Toto bolo kľúčové pre rozšírenie CrMS z jednoduchého systému plánovania rodiny na systém, ktorý taktiež pokrýva rozsiahlu oblasť ženského zdravia. Pár, ktorý používa túto metódu, sa naučí reálne poznať, ktoré dni sú alebo nie sú plodné a poskytujeme tak spoľahlivý systém pre páry, ktoré chcú predchádzať tehotenstvu alebo naopak sa snažia otehotnieť a to všetko v súlade s učením Cirkvi, rešpektujúc integritu manželstva.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2022.

MANŽELIA MANŽELOM – TIPY, RADY, SKÚSENOSTI

IMG_20200926_165710

manželia Fuchsovci

 

Manželia Fuchsovci


Sme manželia Fuchsovci, máme 5 detí a manželmi sme 18 rokov. Pôsobíme ako dobrovoľníci v Gréckokatolíckom centre pre rodinu na Sigorde (GKCPR), kde sme lektormi biblického kurzu Rút pre manželov. Okrem toho sme lektormi Billingsovej ovulačnej metódy (BOM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR).

Môžeme ponúknuť duchovné poradenstvo z oblasti manželstva a rodiny (komunikácia, riešenie konfliktov a pod.).

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2022.

zacharovci

manželia Zacharovci

 

Manželia Zacharovci

ThLic. Bohumil Zachar, PhD.
Mgr. Magdaléna Zacharová


Manželmi sme 39 rokov, v máji tohto roku budeme oslavovať 40. výročie prijatia sviatosti manželstva.

Máme päť dospelých detí a sedem vnúčat. Toho času sme už dôchodcovia, manželka ešte niekoľko hodín učí.

26 rokov pracujeme ako lektori kurzov prípravy snúbencov na manželstvo. Pomáhame poradenstvom manželom, ktorí sa na nás obracajú, keď hľadajú pomoc v čase manželských alebo rodinných problémov.

KONTAKT

Kontakt na poradcu bol zverejnený len počas doby trvania NTM 2022.

Celoslovenská iniciatíva NTM odporúča


Mgr. Zotlán Mátyus

Mgr. Denisa Zlevská

Mgr. Ester Jankovičová

Draho a Zuzana Polohovci

PsLic. Mgr. Ján Kulan

Celoslovenská iniciatíva NTM odporúča