Dobrá rada 2022

Zdroj: pxhere.com

Dobrá rada je párové/individuálne poradenstvo pre manželov. Počas týždňa NTM budú k dispozícií poradcovia z rôznych oblastí manželského života. Poradenstvo v roku 2022 bude prebiehať individuálnou formou – odporúčame kontaktovať poradcov vopred a dohodnúť si s nimi termín a čas, ktorý si rezervujú pre Vás.

Chceme upozorniť všetkých záujemcov o poradenstvo, že projekt Dobrá rada nie je zameraný na dlhodobé poradenské služby. Je to skôr priestor pre konzultáciu, poskytnutie informácií,  nasmerovanie, vyjasnenie si ďalších krokov k úspešnému riešeniu problému či krízovej situácie. Zároveň prosíme, aby ste rešpektovali súkromie poradcov a nekontaktovali ich mimo NTM 2022.

Poradenstvo nie je spoplatnené, ak však chcete podporiť tento projekt, môžete tak urobiť tu:

Psychologické poradenstvo:

Mgr. Dominika Angelovičová
Mgr. Dominika Angelovičová, psychológ, párový poradca, lektor

Psychologické a pedagogické vzdelanie som získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti som získala ako psychológ v manželskej poradni a momentálne ako učiteľ psychológie na Strednej odbornej škole Policajného zboru. Momentálne som manželka, matka a organistka, ktorá nezaháľa a svoje profesionálne kompetencie si zvyšuje absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Ukončila som psychoterapeutický výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii. Venujem sa práci s párom, oblasti lektorovania komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencii, teda práci s človekom v akútnej náročnej životnej situácii. Už viac ako dva roky spolupracujem s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach, kde poskytujem poradenstvo najmä manželom v kríze, ale aj partnerom a jednotlivcom. Poradenstvo poskytujem aj v rámci Národného týždňa manželstva.

„Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať každučký deň.“
André Maurois, francúzsky spisovateľ

+421 910 246 430

angelovicova.domi@gmail.com

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

Mgr. Marianna Berišterová

Mgr. Marianna Berinšterová, PhD., psychologička

Pracujem ako vysokoškolský pedagóg a zároveň školský psychológ v základnej škole, kde sa venujem sa poradenstvu žiakom, rodičom a učiteľom. Venujem sa tiež lektorovaniu a animátorstvu v rámci Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach. Som k dispozícii napríklad aj pri riešení nasledujúcich oblastí: Vzťahy medzi rodičmi a deťmi v rôznych vekových obdobiach, Problémové správanie deti a mladých, Efektívna Komunikácia, Riešenie konfliktných situácii, Rola rodiča v príprave dieťaťa na vyučovanie.

marianna.berinsterova@gmail.com

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

PsLic. Mgr. Ján Kulan
PsLic. Mgr. Ján Kulan, rímskokatolícky kňaz, psychológ

Patrím do Košickej arcidiecézy a od roku 2019 som moderátorom (riaditeľom) Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach. Venujem sa pastorácii mladých, ich problémom a ťažkostiach vo vzťahoch a pri rozlišovaní ich životného povolania a stavu. Vypomáham tiež v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) sv. košických mučeníkov v Košiciach pri pastorácii vysokoškolskej mládeže. Zároveň ako psychológ pracujem na Arcidiecéznom metropolitnom tribunáli (cirkevnom súde) v Košiciach, kde pripravujem psychologické posudky pri riešení manželských káuz ohľadom skúmania manželskej nulity. Som k dispozícii pre duchovné či psychologické poradenstvo.

jankulan84@gmail.com

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

Duchovné poradenstvo:

Mgr. Martin Chalupka

Mgr. Martin Chalupka, evanjelický farár v Prešove

V službe cirkvi aj v manželstve som 23 rokov. Mám praktické skúsenosti zo služby pre snúbencov aj manželov, ale taktiež bohaté skúsenosti z vlastného manželstva. Som aj otcom troch krásnych dcér, ktoré sú pre mňa aj moju manželku požehnaním. V manželstve aj výchove detí vznikajú rozličné situácie, aj „zamotané“ a komplikované, ale nikdy nie neriešiteľné. Verím, že z každej situácie sa dá nájsť východisko a žiadna momentálna ťažkosť nie je beznádejná. Je tu predsa niekto, kto nám dáva  východisko a ukazuje cestu.

m.chalupka@patmos.sk

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

Mgr. Martin Rečlo

Mgr. Martin Rečlo, rímskokatolícky kňaz

Aktuálne pôsobím v Arcidiecéznom centre pre rodinu v Košiciach. Vyrastal som v rodine, teraz žijem uprostred rodiny – Cirkvi a služba rodinám je pre mňa nie len poslaním, ale aj osobitným darom a srdcovkou. Bohu a Cirkvi veľmi záleží na dobre manželstva a rodiny, ako kňaz tomu chcem v rámci NTM – Dobrej rady napomôcť službou “ucha” a “slova” – rozhovorom aj modlitbou s Vami a za Vás.

matoreclo@gmail.com

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

Mgr. Jozef Novický

Mgr. Jozef Novický, gréckokatolícky kňaz

Pôsobím ako gréckokatolícky kňaz v pastorácii 24 rokov. Som ženatý a spolu s manželkou máme štyri
deti vo veku 12 – 23 rokov. Moje pôsobiská boli vo farnostiach Fijaš, Sečovská Polianka, potom
nasledovala pastoračná služba na pútnickom mieste v Ľutine a toho času pôsobím ako farár farnosti
Prešov – Sekčov. Moja pastorácia spočíva v práci s ľuďmi, s ktorými riešime každodenné problémy
a ťažkosti. Venujem sa duchovnému sprevádzaniu ľudí a manželov, ktorí potrebujú duchovnú pomoc,
či radu, a to rozhovorom, sviatostnou službou i modlitbou, v prípade potreby i službou
oslobodzovania. Venujem sa hlavne manželom, ktorí túžia po bábätku a nedarí sa im. Venujem sa hlavne manželom, ktorí túžia po bábätku a nedarí sa im.

 

+421 911 811 256

jozef.novicky@gmail.com

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

PsLic. Mgr. Ján Kulan
PsLic. Mgr. Ján Kulan, rímskokatolícky kňaz, psychológ

Patrím do Košickej arcidiecézy a od roku 2019 som moderátorom (riaditeľom) Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach. Venujem sa pastorácii mladých, ich problémom a ťažkostiach vo vzťahoch a pri rozlišovaní ich životného povolania a stavu. Vypomáham tiež v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) sv. košických mučeníkov v Košiciach pri pastorácii vysokoškolskej mládeže. Zároveň ako psychológ pracujem na Arcidiecéznom metropolitnom tribunáli (cirkevnom súde) v Košiciach, kde pripravujem psychologické posudky pri riešení manželských káuz ohľadom skúmania manželskej nulity. Som k dispozícii pre duchovné či psychologické poradenstvo.

jankulan84@gmail.com

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

Poradenstvo z oblasti spravovania rodinných financií a majetku:

PhDr. Anna Gajdošová
PhDr. Anna Gajdošová

Som finančná poradkyňa v oblasti bankových, investičných a poistných produktov, manželka a mama dvoch detí a vášnivá bežkyňa. Svoje dlhoročné skúsenosti sprostredkúvam a odovzdávam v oblasti spravovania majetku, financií, odborné poradenstvo v hypotekárnej oblasti. Svojím klientom pomáham ako si splniť sen o vlastnom bývaní, ako sa nezadlžiť, ako vytvárať, zhodnocovať a ochraňovať svoj majetok, budovať a zhodnocovať svoje úspory. Ako zabezpečiť rodinu v prípade neočakávanej životnej situácie, zabezpečiť deti a dôchodok.  Spolupracujem so všetkými vekovými skupinami, s tými, ktorí chcú byť s peniazmi v pohode a dopriať to aj iným. Svoju spoluprácu staviam na vzájomnej dôvere a rešpektovaní potrieb a požiadaviek svojích klientov. Rada Vám pomôžem zorientovať sa vo finančnej oblasti, vysvetlím zložité pojmy, podmienky, nejasnosti…

Ide o poskytnutie informácii, nezáväzné poradenstvo, bez propagácie konkrétnej spoločnosti či záväznej ponuky dlhodobej spolupráce.

anna.gajdosova@fispro.sk

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

Prirodzené plánovanie rodičovstva:

lektori Billingsovej ovulačnej metódy
Mgr. ThLic. Peter Jakub

Mgr. ThLic. Peter Jakub, kňaz, riaditeľ Centra pre rodinu – Sigord, lektor a učiteľ BOM, poradca (príprava na manželstvo, morálka a bioetika, rodinný život, partnerský život a spolužitie)

e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)

 
→ videorozhovor (video + audio)

pondelok (08.02.2021) v čase 15:00 – 16:00 hod.

utorok (09.02.2021) v čase 15:00 – 16:00 hod.

streda (10.02.2021) v čase 15:00 – 16:00 hod.

MUDr. Ivan Wallenfels
MUDr. Ivan Wallenfels

Som gynekológ a pôrodník. Od roku 2011 pôsobím v gynekologickej ambulancii Gianna v Žiline. Vo svojej praxi využívam moderný gynekologický prístup NaProTechnology – zameraný na liečbu neplodnosti a iných gynekologických ťažkostí.

→ telefonický rozhovor (vopred e-mailom dohodnutý)

štvrtok (11.02.2021) v čase 18:30 – 20:30 hod.

manželia Garberoví
Manželia Garberoví

Sme manželia viac ako 12 rokov, máme 4 deti. Sme členmi Ligy pár páru. Liga pár páru v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré učí symptotermálnu metódu (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR) a propaguje neantikoncepčný životný štýl. Šíri ekologické dojčenie,  podporuje rodinné aktivity a pomáha budovať manželské vzťahy. Viac o LPP a STM: www.lpp.sk

+421 948 555 338

garberovci@lpp.sk

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

RNDr. Viera Červená, CFCP

RNDr. Viera Červená, CFCP

Rada vám pomôžem porozumieť vašej plodnosti. Pretože plodnosť je dar. V duchu tejto myšlienky naše občianske združenie Plodar po prvý raz v histórii prepája plánovanie rodiny s vyhodnocovaním a udržiavaním zdravia ženy. Robí tak prostredníctvom novej lekárskej vedy s názvom NaProTECHNOLOGY, ktorá je súčasťou metódy prirodzeného plánovania rodiny s názvom Creighton model systém (CrMS).


Základom CrMS je pozorovanie konkrétnych a sledovateľných prejavov plodnosti ženského tela. Jednoduché princípy tejto metódy sú použiteľné v každom období života, aj počas dojčenia a pri akýchkoľvek cykloch – pravidelných aj nepravidelných. CrMS je vďaka vedeckému základu štandardizovaný systém, to znamená, že prináša spoločný jazyk, ktorý všetky ženy používajú a vďaka ktorému je systém veľmi objektívny. Toto bolo kľúčové pre rozšírenie CrMS z jednoduchého systému plánovania rodiny na systém, ktorý taktiež pokrýva rozsiahlu oblasť ženského zdravia. Pár, ktorý používa túto metódu, sa naučí reálne poznať, ktoré dni sú alebo nie sú plodné a poskytujeme tak spoľahlivý systém pre páry, ktoré chcú predchádzať tehotenstvu alebo naopak sa snažia otehotnieť a to všetko v súlade s učením Cirkvi, rešpektujúc integritu manželstva.

poradnapredojcenie@gmail.com

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

Manželia manželom – tipy, rady, skúsenosti

manželia Fuchsovci

Manželia Fuchsovci

Sme manželia Fuchsovci, máme 5 detí a manželmi sme 18 rokov. Pôsobíme ako dobrovoľníci v Gréckokatolíckom centre pre rodinu na Sigorde (GKCPR), kde sme lektormi biblického kurzu Rút pre manželov. Okrem toho sme lektormi Billingsovej ovulačnej metódy (BOM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR).

Môžeme ponúknuť duchovné poradenstvo z oblasti manželstva a rodiny (komunikácia, riešenie konfliktov a pod.).

 

eva.fuchsov@gmail.com

fuchsotik@gmail.com

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

manželia Zacharovci

Manželia Zacharovci
ThLic. Bohumil Zachar, PhD.
Mgr. Magdaléna Zacharová

Manželmi sme 39 rokov, v máji tohto roku budeme oslavovať 40. výročie prijatia sviatosti manželstva.

Máme päť dospelých detí a sedem vnúčat. Toho času sme už dôchodcovia, manželka ešte niekoľko hodín učí.

26 rokov pracujeme ako lektori kurzov prípravy snúbencov na manželstvo. Pomáhame poradenstvom manželom, ktorí sa na nás obracajú, keď hľadajú pomoc v čase manželských alebo rodinných problémov.

+421 901 763 309

+421 907 459 236

bohumilzachar@gmail.com

kontakt bol zverejnený iba počas trvania NTM 2022

Hlavný organizátor

 

Výstava fotografií

Výstava víťazných fotografií z fotosúťaže  manželských príbehov 2022 bude v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku v termíne 15.08.2022 – 30.09.2022

 Všetky informácie nájdete TU.

Pieseň “Ktosi ma volá” bola zložená a venovanú špeciálne pre Národný týždeň manželstva .

Autor: SKYVA

❄ ZIMNÁ VÝZVA S NTM ❄

Zaujali sme …

NTM Prešov má podcast! Nájdete nás na Spotify.

Bližšie informácie o zamyslení p. Katky Rohačkovej.


Čo je to NTM

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína.

O celoslovenskej kampani sa viac dozviete na stránke www.ntm.sk (nájdetu tu zoznam podujatí vrámci celého Slovenska; videá, články o manželstve; predstavenie témy tohto ročníka …).

Viete, že NTM 2020 bolo jubilejným 10-tym ročníkom NTM na Slovensku? A viete, že za týchto 10 rokov index rozvodovosti na Slovensku klesol o 17% (zo 48% v r.2009 na 31% v r.2018)?

Pozrite si rozhovor s dobrovoľníkmi NTM v archíve TV LUX, ako to vyzerá počas NTM v Prešove a Košiciach.

Aktualizované podmienky spracovania osobných údajov 23.01.2021.