Dobrá rada je párové/individuálne poradenstvo pre manželov. Počas týždňa NTM budú k dispozícií poradcovia z rôznych oblastí manželského života. Poradenstvo v roku 2021 bude prebiehať dištančnou formou – bez osobného stretnutia. Manželia spolu alebo len jeden z nich môžu kontaktovať vybraného poradcu/poradcov podľa určených dní a hodín každého z nich.  Pri každom poradcovi je tiež uvedená forma komunikácie, ktorú preferuje. Z daných možností si môžete vybrať tú najvhodnejšiu pre vás. Vrelo odporúčame kontaktovať poradcov vopred (optimálne e-mailom) a dohodnúť si s nimi čas, ktorý si v rámci ponúkaných hodín rezervujú pre Vás. V opačnom prípade nevieme zaručiť, že v čase vyhradenom pre poradenstvo bude poradca disponibilný – je možné,  že sa už bude venovať inému záujemcovi o poradenstvo.

Chceme upozorniť všetkých záujemcov o poradenstvo, že projekt Dobrá rada nie je zameraný na dlhodobé poradenské služby. Je to skôr priestor pre konzultáciu, poskytnutie informácií,  nasmerovanie, vyjasnenie si ďalších krokov k úspešnému riešeniu problému či krízovej situácie. Zároveň prosíme, aby ste rešpektovali súkromie poradcov a nekontaktovali ich mimo NTM 2021, a ani mimo zverejnených hodín (bez ich súhlasu). Odporúčaná maximálna dĺžka rozhovoru je cca 20 minút – aby ste dali priestor aj ďalším záujemcom o radu  (je možné ju upraviť po dohode s poradcom).

Poradenstvo nie je spoplatnené, ak však chcete podporiť tento projekt, môžete tak urobiť tu:

Psychologické poradenstvo:

Mgr. Dominika Angelovičová
Mgr. Dominika Angelovičová, psychológ, párový poradca, lektor

Psychologické a pedagogické vzdelanie som získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti som získala ako psychológ v manželskej poradni a momentálne ako učiteľ psychológie na Strednej odbornej škole Policajného zboru. Momentálne som manželka, matka a organistka, ktorá nezaháľa a svoje profesionálne kompetencie si zvyšuje absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Ukončila som psychoterapeutický výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii. Venujem sa práci s párom, oblasti lektorovania komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencii, teda práci s človekom v akútnej náročnej životnej situácii. Už viac ako dva roky spolupracujem s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach, kde poskytujem poradenstvo najmä manželom v kríze, ale aj partnerom a jednotlivcom. Poradenstvo poskytujem aj v rámci Národného týždňa manželstva.

„Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať každučký deň.“
André Maurois, francúzsky spisovateľ

→ chat (písomný rozhovor online v reálnom čase – bezprostredne odpovede)
 
→ videorozhovor (video + audio, alebo len audio – vypnutá kamera)

piatok (12.02.2021)  v čase 08:00 – 11:00 hod.

nedeľa (14.02.2021) v čase 14:00 – 22:00 hod.

Mgr. Marianna Berišterová

Mgr. Marianna Berinšterová, PhD., psychologička

Pracujem ako vysokoškolský pedagóg a zároveň školský psychológ v základnej škole, kde sa venujem sa poradenstvu žiakom, rodičom a učiteľom pri riešení rôznorodých problémov ovplyvňujúcich školskú prácu žiakov. Témy, s ktorými sa môžete obrátiť: Vzťahy medzi rodičmi a deťmi, Problémové správanie deti a mladých, Komunikácia, Riešenie konfliktných situácii, Rola rodiča v príprave dieťaťa na vyučovanie.

→ e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)

 
→ videorozhovor (video + audio)

utorok (09.02.2021) v čase 17:00 – 19:00 hod.

štvrtok (11.02.2021) v čase 17:00 – 19:00 hod.

PsLic. Mgr. Ján Kulan
PsLic. Mgr. Ján Kulan, rímskokatolícky kňaz, psychológ

Patrím do Košickej arcidiecézy a od roku 2019 som moderátorom (riaditeľom) Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach. Venujem sa pastorácii mladých, ich problémom a ťažkostiach vo vzťahoch a pri rozlišovaní ich životného povolania a stavu. Vypomáham tiež v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) sv. košických mučeníkov v Košiciach pri pastorácii vysokoškolskej mládeže. Zároveň ako psychológ pracujem na Arcidiecéznom metropolitnom tribunáli (cirkevnom súde) v Košiciach, kde pripravujem psychologické posudky pri riešení manželských káuz ohľadom skúmania manželskej nulity. Som k dispozícii pre duchovné či psychologické poradenstvo.

→ chat (písomný rozhovor online v reálnom čase – bezprostredne odpovede)
 
→ e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)
 
→ videorozhovor (video + audio)

sobota (13.02.2021) v čase 10:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 19:00 hod.

Duchovné poradenstvo:

Mgr. Martin Chalupka

Mgr. Martin Chalupka, evanjelický farár v Prešove

V službe cirkvi aj v manželstve som 23 rokov. Mám praktické skúsenosti zo služby pre snúbencov aj manželov, ale taktiež bohaté skúsenosti z vlastného manželstva. Som aj otcom troch krásnych dcér, ktoré sú pre mňa aj moju manželku požehnaním. V manželstve aj výchove detí vznikajú rozličné situácie, aj „zamotané“ a komplikované, ale nikdy nie neriešiteľné. Verím, že z každej situácie sa dá nájsť východisko a žiadna momentálna ťažkosť nie je beznádejná. Je tu predsa niekto, kto nám dáva  východisko a ukazuje cestu.

→ chat (písomný rozhovor online v reálnom čase – bezprostredne odpovede)

→ e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)

 
→ videorozhovor (video + audio)

utorok (09.02.2021) v čase 18:00 – 20:00 hod.

streda (10.02.2021) v čase 18:00 – 20:00 hod.

Mgr. Martin Rečlo

Mgr. Martin Rečlo, rímskokatolícky kňaz

Aktuálne pôsobím v Arcidiecéznom centre pre rodinu v Košiciach. Vyrastal som v rodine, teraz žijem v celibáte uprostred rodiny – Cirkvi a služba rodinám a je pre mňa nie len poslaním, ale aj osobitným darom a srdcovkou. Bohu a Cirkvi veľmi záleží na dobre manželstva a rodiny, ako kňaz tomu chcem v rámci NTM – Dobrej rady napomôcť službou “ucha” a “slova” – rozhovorom aj modlitbou s Vami a za Vás.

→ e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)

→ videorozhovor (video + audio)

utorok (09.02.2021) v čase 20:00 – 22:00 hod.

sobota (13.02.2021) v čase 17:00 – 19:00 hod.

Mgr. Jozef Novický
Mgr. Jozef Novický, gréckokatolícky kňaz

Pôsobím ako gréckokatolícky kňaz v pastorácii 24 rokov. Som ženatý a spolu s manželkou máme štyri deti vo veku 12 – 23 rokov. Moje pôsobiská boli vo farnostiach Fijaš, Sečovská Polianka, potom nasledovala pastoračná služba na pútnickom mieste v Ľutine a toho času pôsobím ako farár farnosti Prešov – Sekčov. Moja pastorácia spočíva v práci s ľuďmi, s ktorými riešime každodenné problémy a ťažkosti. Venujem sa duchovnému sprevádzaniu ľudí a manželov, ktorí potrebujú duchovnú pomoc, či radu, a to rozhovorom, sviatostnou službou i modlitbou, v prípade potreby i službou oslobodzovania.

→ chat (písomný rozhovor online v reálnom čase – bezprostredne odpovede)


→ 
e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)

→ videorozhovor (video + audio)

pondelok (08.02.2021) v čase 11:00 – 12:00 hod. a 15:00 -19:00

utorok (09.02.2021) v čase 10:00 – 12:00 hod. a 15:00 – 16:00

streda (10.02.2021) v čase 11:00 – 12:00 hod. a 15:00 -19:00

štvrtok (11.02.2021) v čase 10:00 – 12:00 hod. a 15:00 – 16:00

piatok (12.02.2021) v čase 11:00 – 12:00 hod. a 15:00 -19:00

sobota (13.02.2021) v čase 10:00 – 12:00 hod.

nedeľa (14.02.2021) v čase 13:00 – 20:00 hod.

PsLic. Mgr. Ján Kulan
PsLic. Mgr. Ján Kulan, rímskokatolícky kňaz, psychológ

Patrím do Košickej arcidiecézy a od roku 2019 som moderátorom (riaditeľom) Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach. Venujem sa pastorácii mladých, ich problémom a ťažkostiach vo vzťahoch a pri rozlišovaní ich životného povolania a stavu. Vypomáham tiež v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) sv. košických mučeníkov v Košiciach pri pastorácii vysokoškolskej mládeže. Zároveň ako psychológ pracujem na Arcidiecéznom metropolitnom tribunáli (cirkevnom súde) v Košiciach, kde pripravujem psychologické posudky pri riešení manželských káuz ohľadom skúmania manželskej nulity. Som k dispozícii pre duchovné či psychologické poradenstvo.

→ chat (písomný rozhovor online v reálnom čase – bezprostredne odpovede)
 
→ e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)
 
→ videorozhovor (video + audio)

sobota (13.02.2021) v čase 10:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.

Poradenstvo z oblasti spravovania rodinných financií a majetku:

PhDr. Anna Gajdošová
PhDr. Anna Gajdošová

Som finančná poradkyňa v oblasti bankových, investičných a poistných produktov, manželka a mama dvoch detí a vášnivá bežkyňa. Svoje dlhoročné skúsenosti sprostredkúvam a odovzdávam v oblasti spravovania majetku, financií, odborné poradenstvo v hypotekárnej oblasti. Svojím klientom pomáham ako si splniť sen o vlastnom bývaní, ako sa nezadlžiť, ako vytvárať, zhodnocovať a ochraňovať svoj majetok, budovať a zhodnocovať svoje úspory. Ako zabezpečiť rodinu v prípade neočakávanej životnej situácie, zabezpečiť deti a dôchodok.  Spolupracujem so všetkými vekovými skupinami, s tými, ktorí chcú byť s peniazmi v pohode a dopriať to aj iným. Svoju spoluprácu staviam na vzájomnej dôvere a rešpektovaní potrieb a požiadaviek svojích klientov. Rada Vám pomôžem zorientovať sa vo finančnej oblasti, vysvetlím zložité pojmy, podmienky, nejasnosti…

Ide o poskytnutie informácii, nezáväzné poradenstvo, bez propagácie konkrétnej spoločnosti či záväznej ponuky dlhodobej spolupráce.

→ chat (písomný rozhovor online v reálnom čase – bezprostredne odpovede)

→ e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)

 

pondelok (08.02.2021) v čase 18:00 – 20:00 hod.

utorok (09.02.2021) v čase 18:00 – 20:00 hod.

streda (10.02.2021) v čase 18:00 – 20:00 hod.

štvrtok (11.02.2021) v čase 18:00 – 20:00 hod.

piatok (12.02.2021)  v čase 18:00 – 20:00 hod.

Prirodzené plánovanie rodičovstva:

lektori Billingsovej ovulačnej metódy
Mgr. ThLic. Peter Jakub

Mgr. ThLic. Peter Jakub, kňaz, riaditeľ Centra pre rodinu – Sigord, lektor a učiteľ BOM, poradca (príprava na manželstvo, morálka a bioetika, rodinný život, partnerský život a spolužitie)

e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)

 
→ videorozhovor (video + audio)

pondelok (08.02.2021) v čase 15:00 – 16:00 hod.

utorok (09.02.2021) v čase 15:00 – 16:00 hod.

streda (10.02.2021) v čase 15:00 – 16:00 hod.

MUDr. Ivan Wallenfels
MUDr. Ivan Wallenfels

Som gynekológ a pôrodník. Od roku 2011 pôsobím v gynekologickej ambulancii Gianna v Žiline. Vo svojej praxi využívam moderný gynekologický prístup NaProTechnology – zameraný na liečbu neplodnosti a iných gynekologických ťažkostí.

→ telefonický rozhovor (vopred e-mailom dohodnutý)

štvrtok (11.02.2021) v čase 18:30 – 20:30 hod.

manželia Garberoví
Manželia Garberoví

Sme manželia viac ako 12 rokov, máme 4 deti. Sme členmi Ligy pár páru. Liga pár páru v Slovenskej republike je občianske združenie, ktoré učí symptotermálnu metódu (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR) a propaguje neantikoncepčný životný štýl. Šíri ekologické dojčenie,  podporuje rodinné aktivity a pomáha budovať manželské vzťahy. Viac o LPP a STM: www.lpp.sk

e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)

 
→ videorozhovor (video + audio)

pondelok (08.02.2021) v čase 18:30 – 20:00 hod.

utorok (09.02.2021) v čase 18:30 – 20:00 hod.

streda (10.02.2021) v čase 18:30 – 20:00 hod.

štvrtok (11.02.2021) v čase 18:30 – 20:00 hod.

piatok (12.02.2021)  v čase 18:30 – 20:00 hod.

Mgr. Zuzana Rigdová

Mgr. Zuzana Rigdová 

Pôsobím ako školiteľka Creightonského modelu od roku 217 a som členom predsedníctva PloDar o.z. Naše občianske združenie už 15 rokov združuje školiteľky a gynekológov v oblasti Naprotechnológia a je jediné svojho druhu na Slovensku. Pomáhame párom dosiahnuť a predchádzať tehotenstvu, v súlade s učením Cirkvi, rešpektujúc integritu manželstva a prirodzené fungovanie ženy.

Creightonský model je vedecky vyvinutý systém značenia ženského cyklu do tabuľky. Pomáha určiť plodné a neplodné dni pomocou štandardizovaného značenia hlienu z krčka maternice. Záznamová tabuľka je základom pre diagnostiku a následnú liečbu medicínskou vedou nazývanou NaProTechnology. Ide o novú špecializáciu v oblasti gynekológie, ktorá lieči rôzne gynekologické problémy, vrátane neplodnosti. Viac info na: www.plodar.sk

e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)

 
→ videorozhovor (video + audio)

sobota (13.02.2021) v čase 20:00 – 21:00 hod.

Manželia manželom – tipy, rady, skúsenosti

manželia Fuchsovci

Manželia Fuchsovci

Sme manželia Fuchsovci, máme 5 detí a manželmi sme 18 rokov. Pôsobíme ako dobrovoľníci v Gréckokatolíckom centre pre rodinu na Sigorde (GKCPR), kde sme lektormi biblického kurzu Rút pre manželov. Okrem toho sme lektormi Billingsovej ovulačnej metódy (BOM) prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR).

Môžeme ponúknuť duchovné poradenstvo z oblasti manželstva a rodiny (komunikácia, riešenie konfliktov a pod.).

 

→ chat (písomný rozhovor online v reálnom čase – bezprostredne odpovede)

 

→ e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)

 
→ videorozhovor (video + audio)

streda (10.02.2021) v čase 20:00 – 22:00 hod.

piatok (12.02.2021) v čase 20:00 – 22:00 hod.

manželia Zacharovci

Manželia Zacharovci
ThLic. Bohumil Zachar, PhD.
Mgr. Magdaléna Zacharová

 

Sme manželmi 38 rokov, máme päť dospelých detí a šesť vnúčat. Toho času sme učiteľmi. 25 rokov pracujeme ako lektori kurzov prípravy snúbencov na manželstvo.

Pomáhame poradenstvom manželom, ktorí sa nás obracajú, keď hľadajú pomoc v čase manželských alebo rodinných problémov.

→ chat (písomný rozhovor online v reálnom čase – bezprostredne odpovede)

e-mail (odpoveď v priebehu niekoľkých hodín/dní)

pondelok (08.02.2021) v čase 14:00 – 18:00 hod.

utorok (09.02.2021) v čase 14:00 – 18:00 hod.

streda (10.02.2021) v čase 14:00 – 18:00 hod.

štvrtok (11.02.2021) v čase 14:00 – 18:00 hod.

piatok (12.02.2021)  v čase 14:00 – 18:00 hod.

sobota (13.02.2021) v čase 13:00 – 18:00 hod.

nedeľa (14.02.2021) v čase 14:00 – 18:00 hod.