Kultúrne organizácie Prešovského samosprávneho kraja sa zapájajú do Národného týždňa manželstva 2021 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský aj v roku 2021 preberá záštitu nad Národným týždňom manželstva (NTM) v Prešovskom kraji.

V súvislosti s pandemickou situáciou sa NTM bude konať v online podobe v týždni od 8. – 14. februára 2021 a jeho hlavným mottom bude „Bezpečne v manželstve“.

Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja si napriek pretrvávajúcim obmedzeniam spojeným s ich uzatváraním pre verejnosť pripravili pre virtuálnych návštevníkov, rodiny, manželské páry a deti online program s manželskou tematikou. Aktivity budú zverejňované na sociálnych sieťach organizácií (Facebook, YouTube) a na ich oficiálnych webových sídlach.

UTOROK 09.02.2021

Postavenie muža a ženy v tradičnom roľníckom prostredí – videoprednáška

Do polovice 20. storočia predstavovalo roľníctvo základný zdroj obživy. V roľníckom prostredí rodina žila v komplexnej štruktúre. Išlo o koncepciu viacgeneračných rodín. Bežným javov bolo, že celý tento komplex sa zodpovedal najstaršiemu manželskému páru, gazdovi a gazdinej.

Pri príležitosti Národného týždňa manželstva budeme hovoriť o postavení tohto najstaršieho manželského páru v rodine.

 

ŠTVRTOK 11.02.2021

Manželstvo v aristokracii – videoprednáška

Svadobné zväzky šľachtickej rodiny Dessewffy v minulosti.

PONDELOK 08.02.2021

Článok s obrazovou prílohou Radosti a starosti rodu Probstner – prezentácia manželov Probstnerovcov, ktorých mladomanželské portréty sú dominantou obrazárne Kežmarského hradu.

 

UTOROK 09.02.2021

Podcast Imrich a Ilona venovaný poslednému majiteľovi Kežmarského hradu, Imrichovi Thököly a jeho manželke Ilone Zrínyi.

 

STREDA 10.02.2021

Audiovizuálny príspevok Manželstvo na jeden deň – grófka Hedviga Maria Szirmay, ktorá bola vydatá iba jeden jediný deň a vzácne predmety z jej pozostalosti.

 

ŠTVRTOK 11.02.2021

Fotoprezentácia Svadobné fotografie v premenách času z fondu múzea.

 

SÚŤAŽ OD 08.02. DO 15.02.2021

Potrebné je zaslať ľúbostný list pre svojho partnera, či príbeh lásky svojich rodičov alebo starých rodičov, prípadne priložiť svadobnú alebo manželskú fotografiu, ktorá vyjadruje silu a bezpečie manželstva. Vyhodnotenie sa uskutoční 15. februára a na výhercov čaká vstupenka na prehliadku Múzea v Kežmarku a hodnotná publikácia.

Krátke video zo svadby Jána Zámoyského, posledného súkromného majiteľa hradu v Ľubovni a Izabely Zámoyskej z roku 1929, doposiaľ nepublikované!

PONDELOK 08.02.2021
Brokátové manželstvá – on-line prezentácia venovaná významným manželským párom humenského kaštieľa a zároveň virtuálna prehliadka obrazovej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom, ktorej významnú časť tvoria dobové umelecké portréty z rodovej zbierky portrétov šľachtických členov a majiteľov humenského panstva.

PONDELOK 08.02.2021
Nová rubrika “Na minútku do múzea” – príspevok z fondu numizmatiky – článok a fotografie vybraných mincí a medailí, ktoré boli vydané pri príležitostiach uzavretí manželstiev, striebornej alebo zlatej svadby a podobne.

Každý deň NTM – Knižný sprievodca témou manželstvo 

Videorecenzie – tipy na knihy o manželstve od zamestnancov knižnice

UTOROK 09.02.2021 o 20.30 h.
Politika rodiny – online beseda s Annou Verešovou, ktorá v súčasnosti vedie Sekciu rodinnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, možné sledovať na bodka.tv.

PONDELOK 08.02.2021 o 10.00 h.
 
„Recept“ na úspešný vzťah  – beseda pre študentov SŠ s psychologičkou PhDr. Irenou Fazekašovou.

PONDELOK 08.02.2021 o 10.00 h.
Rodina nad zlato – zážitkové čítanie pre deti a mládež. 

STREDA 10.02.2021 o 10.00 h.
Srdiečko z 3D tlačiarne – priestor Makersace. 

ŠTVRTOK 11.02.2021 o 10.00 h.
Manželstvo je stále in – pre študentov SŠ s vdp. Pavlom Boberom.

Manželský čitateľský preukaz – bezplatne pre manželské páry.

Sladký život v manželstve – fotosúťaž o najkrajšie alebo najvtipnejšie fotografie z manželského alebo partnerského života.

Spoločne to zvládneme – výstava kníh s témou manželstva, partnerstva, vzájomného spolužitia.

Dva za cenu jedného – zľavnený členský poplatok manželským párom počas NTM.

ŠTVRTOK 11.02.2021 o 17.00 h.

Dokumentárne video s video-vizitkami čitateľov a priaznivcov knižnice z ich manželského života, v ktorom sa prihovoria aj správcovia bardejovských farností: farár, dekan Mgr. Marek Kreheľ, protojerej PaedDr. ThLic. F. Potočnák, zborový farár Mgr. Ján Velebír.

 

PIATOK 12.02.2021

Rozprávkový strom – zážitkové čítanie spojené s tvorivou dielňou pre deti.   

Každý deň NTM  Krása v ľúbosti – úryvky z vybranej ľúbostnej poézie, ktoré budú čítať členovia Humenského ochotníckeho divadla.

 

Téma NTM 2021 „Bezpečne v manželstve“, knižné odporúčanie vychádzajúce z knihy psychologičky Oľgy Kostelníkovej.

PONDELOK 08.02.2021
Slávne inšpiratívne manželstvo

Manželské bingo 

Čo si o manželstve myslia slávni? 

Partnerské spomínanie 

UTOROK 09.02.2021
Párová arteterapia (cvičenie) 

Milostné skladby 


STREDA 10.02.2021
Interaktívna výstava kníh 

Záchranné koleso – tvorivé dielne

Rôzne podoby manželstva


ŠTVRTOK 11.02.2021

Párový kvíz 

Bezpečné a nebezpečné manželstvo v knihe

 

PIATOK 12.02.2021
Vyhlásenie výtvarnej súťaže: ľubovoľnou technikou vytvorte spoločný obraz na tému: „S tebou sa cítim v bezpečí!“. Najkrajší obraz získa odmenu. 

Som vďačný, že si…(aktivity pre manželov).

Známa spisovateľská manželská dvojica.

Počas NTM 2021 online výstava fotografií „Náš príbeh“.

STREDA 10.02.2021 o 18.00 h.
Čítanie o manželstve z textu Chalíla Džibrána.

 

NEDEĽA 14.02.2021 o 19.00 h.
Načítanie a zverejnenie básní Valentína Šefčíka z knihy Bola raz jedna láska. 

Počas NTM 2021 zverejňovanie titulov s krátkym komentárom na tému manželstvo, vytváranie dobrého vzťahu pre bezpečie celej rodiny.

Počas NTM 2021 prezentácia záznamov aktivít osvety s predchádzajúcich ročníkov NTM.

PIATOK 12.02.2021 o 19.00 h.
live vysielanie predstavenia
„Sľuby“ 
Sľuby / Обіцянкы (Jozef Gregor Tajovský)

(Obraz z ľudu v jednom deji na tri spôsoby)

Sľuby sú predobrazom populárnej a často hranej Tajovského hry Ženský zákon a sú takmer totožné s jeho prvým dejstvom. Šťastie do seba zaľúbených mladých, Aničky Javorovej a Miška, ktorý musí narukovať na vojenčinu je v závere zachránené príchodom Notára, akéhosi Deus et machina, ktorý prináša na poslednú chvíľku dokument o udelení výnimky, takže Miško nemusí rukovať a ich svadbe nič nestojí v ceste. Nevznikne tak priestor na intrigy, ktoré takmer tragicky zasiahnu do života zaľúbencov v Ženskom zákone.