Max Kurth 

(* 03.02.1869 Kayn (Nemecko)  –  † 16.04.1962 Prešov)

Vstúpil do výtvarného diania na konci 19. storočia. Narodil sa, vyrástol a výtvarné vzdelanie získal v Nemecku. V roku 1894 získal Menzelovu cenu a s ňou štipendium na študijný zájazd do Talianska. Na svojich cestách sa dostal na východné Slovensko a do okolia Prešova. Za folklórne štúdie, ktoré tu namaľoval, mu udelili roku 1895 po druhý raz Menzelovu cenu. Zoznámil sa s rodinou Pavla Szinyei-Merseho v  Jarovniciach pri Sabinove a jeho zásluhou dostal veľké objednávky na portréty. Rýchlo sa stal vychýreným a vyhľadávaným portrétistom. Za objednávkami na portrétovanie pochodil široké okolie. Otvoril si aj súkromnú umeleckú školu s maliarskym a kresliarskym kurzom. 

Roku 1901 sa natrvalo usadil v Prešove, kde mu mesto zriadilo ateliér s doživotným užívateľským právom. Prešovské okolie ho inšpirovalo k spracovávaniu krajinárskej tematiky.

Zdroj:

  1. https://spis.korzar.sme.sk/c/4573268/max-kurth-je-po-desiatich-rokoch-opat-v-galerii.html
  2. https://www.eantik.sk/autor/731/kurth-maximilian/
  3. Petranská, Darina; Sivaničová, Andrea – Objavovanie Prešova III, Prešov: Adin, s.r.o., 2015 (str. 38-39)