Podporovatelia 2017

mesto Prešov


Národný týždeň manželstva 2017 v Prešove prebieha pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej.

 


Akciu ďalej podporili:

  Literárna kaviareň VIOLA  (www.literarnakaviaren.sk)

  zbor Cirkvi bratskej v Prešove (www.cbpo.sk)

  Akcentprint (www.akcentprint.sk)

  Rímskokatolícky farský úrad v Prešove (www.presov.rimkat.sk)

  zoom it s.r.o. (www.zoomit.sk)

Čo je to NTM

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína. O celoslovenskej kampani sa viac dozviete na stránke www.ntm.sk.