Podporovatelia 2017

mesto Prešov


Národný týždeň manželstva 2017 v Prešove prebieha pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej.

 


Akciu ďalej podporili:

  Literárna kaviareň VIOLA  (www.literarnakaviaren.sk)

  zbor Cirkvi bratskej v Prešove (www.cbpo.sk)

  Akcentprint (www.akcentprint.sk)

  Rímskokatolícky farský úrad v Prešove (www.presov.rimkat.sk)

  zoom it s.r.o. (www.zoomit.sk)

Fotosúťaž

Výsledky fotosúťaže

Najlepšie tri fotografie uvidíte po kliknutí na plagát…

 

Prešov svieti manželstvom

V rámci podpory Národného týždňa manželstva 2019 v Prešove bude v čase trvania akcie od 11. do 17. februára nasvietené priečelie budovy Radnice a Vodárenskej veže na červeno.

Tanečný večer

Čo je to NTM

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína. O celoslovenskej kampani sa viac dozviete na stránke www.ntm.sk.