Kontakt

Národný týždeň manželstva v Prešove organizuje skupina dobrovoľníkov o.z. Naruby a o.z. Ži(vé) vzťahy, ktorá sa snaží povzbudzovať rôzne organizácie a spoločnosti, aby túto myšlienku podporili zorganizovaním podujatia pre manželov alebo o manželstve, poskytnutím zľavy, priestoru alebo prípadne odmien či upomienkových predmetov.

Koordinačný tím NTM v Prešove:

Veronika Galbavá
Marianna Garberová

Môžete nás kontaktovať na e-mail:
info@ntmpo.sk

alebo cez našu stránku na facebooku:
www.facebook.com/ntmpresov


Pokiaľ by ste nás radi podporili finančne, môžete tak urobiť na účet Občianskeho združenia NARUBY. Všetky financie, ktoré prídu pod uvedenými údajmi, tak budú investované na organizáciu Národného týždňa manželstva v Prešove.

číslo účtu: SK0283300000002001110833
variabilný symbol: 2222

Za každú podporu sme Vám veľmi vďační.

Fotosúťaž

Výsledky fotosúťaže

Najlepšie tri fotografie uvidíte po kliknutí na plagát…

 

Prešov svieti manželstvom

V rámci podpory Národného týždňa manželstva 2019 v Prešove bude v čase trvania akcie od 11. do 17. februára nasvietené priečelie budovy Radnice a Vodárenskej veže na červeno.

Tanečný večer

Čo je to NTM

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína. O celoslovenskej kampani sa viac dozviete na stránke www.ntm.sk.