Čo je NTM

Hráme spolu!


Cieľom Národného týždňa manželstva je povzbudiť ľudí a pomôcť im v budovaní svojho manželstva, pretože to stojí za to. Richard Kane, zakladateľ NTM, povedal, že „je to dobrá príležitosť pre dobrých ľudí, aby robili dobré veci.“

Počas NTM chceme dať manželom, cez rôznorodé podujatia, príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo, jednoducho ich povzbudiť k tomu, aby na svojom manželstve priebežne pracovali.


Ak je manželstvo zručnosťou, tak sa staňme zručnými!


Národný týždeň manželstva sa koná od 11. do 17. februára 2019.

 


Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína. Už deviatykrát prebieha aj na Slovensku. V Prešove sa snažíme šíriť tieto myšlienky piaty ročník.


Cieľom Národného týždňa manželstva je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.

Národný týždeň manželstva vytvára priestor, v ktorom si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosťou, ale vzťahom, ktorý by sme mali rozvíjať.


Národný týždeň manželstva nie je politicky, ani nábožensky, zameranou iniciatívou, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva.

Fotosúťaž

Výsledky fotosúťaže

Najlepšie tri fotografie uvidíte po kliknutí na plagát…

 

Prešov svieti manželstvom

V rámci podpory Národného týždňa manželstva 2019 v Prešove bude v čase trvania akcie od 11. do 17. februára nasvietené priečelie budovy Radnice a Vodárenskej veže na červeno.

Tanečný večer

Čo je to NTM

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína. O celoslovenskej kampani sa viac dozviete na stránke www.ntm.sk.